Vinden van nieuwe werknemers begint met een wervingsplan

Een wervingsplan biedt houvast bij het vinden van nieuwe werknemers. Door gericht en gestructureerd na te denken over de werving, heb je als ondernemer een grotere kans op (blijvend) succes. Kasgroeit heeft een aantal stappen en tips geformuleerd die helpen bij het vinden van die dringend gewenste nieuwe werknemer.

Doel - Wat wil ik bereiken met de werving?
Allereerst is het belangrijk omhelder voor ogen te hebben wat het doel is van de werving. Denk na over de taken of functie(s) waar je nieuwe werknemers voor gaat zoeken. Betreft het een tijdelijke functie of juist voor de lange termijn? Wanneer moet de nieuwe werknemer starten? Wanneer je nadenkt over deze vragen zal de informatie je helpen in bijvoorbeeld het opstellen van functie-eisen voor de vacature en de wervingskanalen die worden ingezet.

Doelgroep - Wie wil ik bereiken?  
Het is voor een ondernemer duidelijk wat voor functie er vrijkomt en wat dit betekent voor de doelgroep die je wilt bereiken. In deze stap ga je na waar de juiste kandidaat aan voldoet. Heb je een functieprofiel? Mooi, gebruik deze dan in de vacaturetekst. Heb je deze nog niet? Ga dan in gesprek met werknemers van de betreffende afdeling. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om de functie uit te kunnen voeren? Welke competenties heeft de ideale kandidaat? 

Boodschap - Wat wil ik als werkgever overbrengen? 
Waarom moet de kandidaat bij jullie komen werken? Wat heb jij als werkgever te bieden? Ga bij jezelf na wat de organisatie belangrijk vindt en hoe zij omgaat met personeel. Onderwerpen om in deze boodschap terug te laten komen zijn bijvoorbeeld de organisatiecultuur/de werksfeer, opleidingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden en personeelsactiviteiten die worden ondernomen. Deze boodschap is onderdeel van de vacaturetekst.   

Middelen - Waar vind ik mijn doelgroep?  
Door te weten welke doelgroep je wilt benaderen voor de functie kun je de wervingsmethoden hierop afstemmen. Waar vind je de doelgroep die je zoekt? Denk hierbij een de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn voor de hoger opgeleide functies maar ook aan Instagram en Facebook voor meer laagdrempelige werving. Voor lokale werving kun je ook denken aan regionale huis-aan-huis kranten. Zijn er plekken waar jouw doelgroep vaak komt en waar je bijvoorbeeld posters kunt ophangen? Wat dacht je van het netwerk van je huidige werknemer? Of het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden? Er zijn ontzettend veel kanalen die kunnen worden ingezet. Verdiep je in de doelgroep om de juiste kanalen in te zetten. Hieronder een lijst van mogelijke kanalen.  

  • Sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn) 
  • Beurzen en evenementen  
  • Vakbladen, huis-aan-huis bladen  
  • Posters bij verenigingen, buurthuizen etc. 
  • Online vacaturebanken  
  • Recruitmentbureaus 
  • Stagiairs 

Organisatie - Hoe organiseer ik de werving?  
Het is fijn om een plan op te stellen waarbij helder is wie welke taak op zich neemt, wanneer uitvoert en wat het bijvoorbeeld mag gaan kosten. Benoem en verdeel onderling de rollen in het proces en de communicatie. Wanneer dit plan concreet is, is het aan te raden dit gezamenlijk te bespreken zodat meer mensen bij het wervingsproces worden betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de leidinggevenden (manager, teamleider, meewerkend voorman) en de verantwoordelijke voor P&O. Informeer werknemers over de stappen die worden ondernomen.  

Wil je meer weten over het binnenhalen van de juiste kandidaat? Bekijk een van de online masterclasses van Kasgroeit.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024