Voorvechter voor Limburgse tuinbouw Jos Boots overleden

Glastuinbouw Nederland ontving vorige week het treurige bericht dat Jos Boots is overleden. Hij was een boegbeeld voor de Limburgse (glas)tuinbouw met een jarenlange inzet voor tuinbouw en tuinbouwpromotie.

Met kennis van zaken en trotsheid voor de sector was Jos Boots een warme pleitbezorger van de glastuinbouw. Hij was nauw betrokken bij de Studieclubs van Tuinbouwvakorganisatie LLTB en later de LLTB-vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten. Na zijn carrière als voorlichter bij Consulentschap en docent op de Middelbare Tuinbouwschool, was hij de drijvende kracht achter de Stichting Tuinbouw Promotie ZO Nederland, medeorganisator van het publieksevenement Kom in de Kas en grondlegger en vrijwilliger van Openluchtmuseum De Locht.

Deuren openen
Met veel enthousiasme bleef Jos Boots de glastuinbouwsector op een positieve manier promoten. Met zijn zeer brede netwerk uit onderwijs en voorlichting en zijn onuitputtelijke creatieve ideeën kon hij daarbij alle deuren openen. Het regiobestuur Limburg van Glastuinbouw Nederland wenst zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Annemie Hermans

Glastuinbouw Nederland - © 2021