Wat is de waarde van biodiversiteit in de glastuinbouw?

Afgelopen dinsdag 14 september vond de bijeenkomst Biologische plaagbestrijding en biodiversiteit plaats, georganiseerd door Glastuinbouw Nederland. Centraal stond de vraag: 'Wat is de waarde van biodiversiteit in de glastuinbouw?'. Het aantal middelen dat gebruikt mag worden in de glastuinbouw neemt steeds verder af. Tegelijkertijd wordt in de maatschappij steeds vaker gesproken over biodiversiteit. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het voortbestaan van uw teelt?

Welke kansen en risico’s nemen deze ontwikkelingen met zich mee? Kan hiermee het huidige geïntegreerde IPM-systeem worden versterkt? Tijdens de bijeenkomst spraken drie inspirerende telers over het belang van biodiversiteit. Nic van de Knaap sprak zijn grote zorg uit over afname van de biodiversiteit. Pieter Stolk opperde dat de huidige systemen in de glastuinbouw onvoldoende robuust zijn, bij binnenkomst van een nieuwe plaag valt het systeem om. Ted Duijvestijn was heel helder: tuinbouw is de oplossing voor meer biodiversiteit.

Tom Groot (Koppert) onderschreef dat de biodiversiteit in de tuinbouw toeneemt. Er zijn steeds meer biologische bestrijders en meer oplossingen per plaag. Hij eindigde zijn inleiding dan ook met ‘Diversiteit leidt tot stabiliteit!’. Gert Jan Dillo (Biobest) ging in op de inzet van zweefvliegen en hoe die als een ‘Standing army’ in en om de kas gevoed kunnen worden met bankerplanten of suiker-tankstations. De voordelen en risico’s van biodiversiteit rondom de kas werden toegelicht door Gerben Messelink (Wageningen University Research, BU Glastuinbouw). Een uitgesproken mening hierover kon nog niet gemaakt worden. Wel bleek duidelijk dat de toekomst van plantgezondheid steeds meer ingevuld wordt door een samenspel van biologie, technologie en chemie.

Met elkaar in gesprek
Onder leiding van Eveline Stilma (InnoPlant) gingen de telers vervolgens met elkaar in gesprek over biodiversiteit. Belangrijke punten die de telers tegenhielden zijn: risico’s, ontbrekende kennis over de juiste beplanting en de belemmeringen in de keten als er een ‘goed beestje’ in zit. Waar men enthousiast van werd was het imago verbeteren van de tuinbouw en hun bedrijf/product en de mindere afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. In het Oostland start dit najaar waarschijnlijk een pilot waarbij nieuwe beplanting wordt aangebracht. Dit wordt gemonitord door de WUR en de risico’s en kansen worden dan in kaart gebracht.

Bekijk de presentaties onderaan dit bericht.

Deze bijeenkomst stond onder leiding van Helma Verberkt van Glastuinbouw Nederland en werd mede gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en Stichting Kennis in je Kas (KijK).

Glastuinbouw Nederland - © 2023