Waterdag 22 juni; komt u ook?

Glastuinbouw Nederland en Vertify organiseren op donderdagmiddag 22 juni in samenwerking met het World Horti Center de Waterdag 2023. Belangstellenden kunnen zich nu nog opgeven. Deze bijeenkomst kan ook meetellen als dagdeel voor verlenging van de spuitlicentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming, onderdeel Veiligheid en Techniek.

Waterkwaliteit in de kas borgen
Naarmate we meer water hergebruiken is een goede waterkwaliteit in de kas van toenemend belang om een weerbaar en gezond gewas te behouden en zelfs te kunnen bevorderen. Maar hoe houden we een goede waterkwaliteit in de kas en vooral ook rondom de wortels? Sensoren kunnen helpen om de waterkwaliteit te monitoren. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van een virussensor die telers snel inzicht biedt in de aanwezigheid van pathogene virussen in hun watersysteem. 
We kunnen water langer hergebruiken, wat zijn dan de risico’s van het telen met een oplopende hoeveelheid natrium? Welke nutriëntenniveaus kunnen worden aangehouden in voedingsschema’s zonder dat de productie hier negatief door wordt beïnvloed, maar met een gunstig effect op ziektegevoeligheid. Verder gaan we in op de zoektocht naar substraten (met een organische basis) als alternatief voor steenwol.

Waterkwaliteit om de kas
De waterkwaliteit is nog niet op orde in de glastuinbouwgebieden. Voor telers is het van belang dat gewasbeschermingsmiddelen niet in te hoge gehalten in oppervlaktewater worden aangetroffen. Deelnemers worden meegenomen in de taakstelling waar we landelijk, maar ook specifiek als glastuinbouw mee te maken hebben. Wat is de rol van lekkages uit de glastuinbouw en hoe kunnen we deze voorkomen? Hoe kan een nitraatmeter helpen om makkelijker zelf de waterkwaliteit te borgen; ook buiten de kas?

Beschikbaarheid van goed gietwater
De hoeveelheid beschikbaar goed gietwater staat onder druk. Ook nu hebben we weer te maken met een droge zomer. Het gebruik van grondwater staat onder druk. Wat zijn alternatieve gietwaterbronnen?

Opgeven Waterdag
Voor meer informatie zie de agenda. Direct aanmelden kan via deze link.

Glastuinbouw Waterproof

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024