Webinar over glas-voor-glasregeling in Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft recent de glas-voor-glasregeling vastgesteld. Deze sluit aan bij de regels voor kassen in de Brabantse Omgevingsverordening die op 1 januari 2024 in werking treden. Met de glas-voor-glasregeling biedt de provincie solitaire glastuinbouwbedrijven en teeltondersteunende kassen de mogelijkheid om door te groeien. De regeling zal ongetwijfeld vragen oproepen. Daarom organiseren ZLTO en Glastuinbouw Nederland in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant een webinar op woensdagavond 17 januari 2024.

Nu de regelingen in het nieuwe jaar in werking treden, kunnen ondernemers aan de slag met de voorbereiding op uitbreiding of verplaatsing van hun kas(sen). Ook ondernemers die een kas willen slopen, kunnen deze inbrengen voor de glas-voor-glas regeling. Meer informatie over de glas-voor-glasregeling is te vinden in paragraaf 7.5 van de Beleidsregel omgevingsrecht.

Webinar
Tijdens de digitale bijeenkomst krijgt u informatie over de nieuwe regels voor kassen en komende de kansen die de glas-voor-glas regeling biedt aan bod. Uiteraard is er op volop ruimte voor vragen en opmerkingen. De volgende gasten zitten aan tafel tijdens het webinar:

  • Esther Vos, projectleider Omgevingsverordening Provincie Noord-Brabant
  • Gerard Beentjes, beleidsmedewerker glastuinbouw/agrofood plantaardig Provincie Noord-Brabant
  • Wendy Klijn, Beleidsspecialist omgeving ZLTO / Regiocoördinator Brabant/Zeeland Glastuinbouw Nederland

De gespreksleiding is in handen van Erik Martens, ZLTO.

Datum en tijd
Woensdag 17 januari 2024
19.00 uur

Aanmelden
Schrijf je in via het aanmeldformulier. Na inschrijving ontvang je een bevestiging met een link voor de livestream. Deelname aan het webinar is kosteloos.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2024