‘Week van de Huisvesting’ over huisvesting internationale werknemers

In de land- en tuinbouw is er een groot tekort aan kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers. Werkgevers willen investeren in goede huisvesting, maar gemeenten worstelen met het bieden van ruimte voor deze huisvesting. Daarom wordt van 12 t/m 25 mei de ‘Week van de huisvesting’ georganiseerd voor zowel ondernemers, bestuurders als gemeenten.

Tijdens deze week zijn er tal van activiteiten voor zowel ondernemers, agrarische bestuurders als gemeenten. Zo is er voor ondernemers een inloopspreekuur rondom huisvesting. Daar kunnen geïnteresseerde ondernemers terecht met vragen, voor het delen van ervaringen met gemeenten, of gesprekken over het nut en de noodzaak van een keurmerk. Agrarische bestuurders kunnen terecht bij de workshop ‘In goed gesprek met gemeenten: hoe krijg je huisvesting voor elkaar’. Ambtenaren en bestuurders van gemeenten kunnen terecht bij een van de drie ‘Open Huisvestingen’. Gedurende twee uur geeft de ondernemer een rondleiding over het bedrijf en langs de huisvesting voor internationale werknemers.

Meer informatie
Meer weten over de Week van de Huisvesting? Voor elke groep geïnteresseerden is er een speciale pagina gemaakt. Daar is meer informatie te vinden over het complete programma en uiteraard kunnen belangstellenden zich direct aanmelden.

  • De pagina voor ondernemers is hier te vinden.
  • De pagina voor agrarische bestuurders in hier te vinden.
  • Ga hier naar de pagina voor gemeenten.  

In de diverse regio’s van Glastuinbouw Nederland zijn de regiocoördinatoren nauw betrokken bij het dossier huisvesting. Glastuinbouwondernemers die aan de slag gaan met huisvesting voor hun internationale werknemers en daarover vragen hebben, kunnen contact opnemen met hun regiocoördinator bij Glastuinbouw Nederland. Deze zijn te vinden op de website van Glastuinbouw Nederland onder het kopje ‘Regio’s’. LLTB-leden kunnen terecht bij Nicole Alberts (Telefoon: 06 515 465 43).

(Bron: LTO Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2022