Welkome etiketuitbreiding Teppeki voor komkommer en aubergine

Het Ctgb heeft vandaag, donderdag 28 januari, de toelating van het middel Teppeki, op basis van de werkzame stof flonicamid, uitgebreid met de teelt van augurk, courgette, en de bedekte teelt van komkommer en aubergine. Telers van kommer en aubergine zijn blij met de toelating.

“Mooi dat Teppeki in komkommer nu is toegelaten”, zegt Corné Stouten, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie Komkommer van Glastuinbouw Nederland, in een eerste reactie. “Toelatinghouder ISK Biosciences Europe, de landelijke commissie Komkommer en de CEMP Coördinator van Glastuinbouw Nederland hebben veel inspanning verricht op dit dossier, met als resultaat dat het middel voor alle komkommertelers inzetbaar is. Dit geeft een verlichting op het grote knelpunt van bladluis, maar we hebben nog geen totaaloplossing”, zo benadrukt Stouten.

Biologisch evenwicht
Ook de auberginetelers zijn blij met de toelating. “Door de vrijstelling van vorig jaar weten wij dat Teppeki een goede werking heeft op luis zonder groot effect op de biologische bestrijders, zodat wij ons biologische systeem goed in evenwicht kunnen houden”, aldus Peter Boekestijn, contactpersoon gewasbescherming van de landelijke commissie Aubergine van Glastuinbouw Nederland. “De zoektocht naar extra oplossingen om het plaagbeheersingssysteem in aubergine nog robuuster te maken is zeker nog niet voorbij.”

Fonds Kleine Toepassingen
Deze etiketuitbreiding is mede tot stand gekomen door toelatinghouder ISK Biosciences Europe en de Coördinatoren Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland. De kosten voor de aanvraag en beoordeling van de NLKUG aanvraag zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen (door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, landbouwbedrijfsleven en Nefyto).
Deze ‘derdenuitbreiding’ is aangevraagd door toelatinghouder ISK Biosciences Europe en is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel wordt gebruikt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2022