Werken moet lonen; gaan werknemers er op vooruit?

Goede beloning is een basisvoorwaarden. Ondernemers in de glastuinbouw willen werknemers een aantrekkelijk loon bieden en zij mensen moeten daar een aantrekkelijk netto salaris aan overhouden. In 2023 veranderen er weer de nodige re-gels.

Gaan onze werknemers er in netto inkomen op vooruit?
Voor alle medewerkers met een fulltime dienstverband geldt dat het nettosalaris door belastingmaatregelen toeneemt. Het belangrijkste tarief van de inkomstenbelasting daalt. Ook krijgen belastingbetalers met stijgende heffingskortingen, onder andere de arbeidskorting te maken.
Een andere belangrijke ontwikkeling bij het beantwoorden van deze vraag is de pensioenpremie. Sociale partners in de agrarische sector hebben afgesproken de pensioenpremie in 2023 niet te wijzigen.

Gaan onze werknemers er in bruto inkomen op vooruit?
Met de nieuwe Cao Glastuinbouw gaat ook een salarisverhoging per 1 januari in van het bruto inkomen. Een verhoging van 3% en medewerkers in schaal B die nog niet het maximum hebben bereikt, krijgen een hogere loonsverhoging. Dit komt doordat naast de verhoging van de lonen in onze cao ook het wettelijk minimumloon omhoog gaat en schaal B opnieuw is ingedeeld.

En dan nog de toeslagen
Voor dit jaar zijn de toeslagen fors verhoogd. Bij de zorgtoeslag gaat niet alleen de toeslag omhoog, maar ook de inkomensgrenzen. Meer werknemers zullen recht krijgen op deze toeslag. Zij moeten deze toeslag wel zelf aanvragen.
Werknemers die al toeslagen ontvangen, raden wij aan in te loggen bij de belastingdienst en de hoogte van het inkomen voor 2023 aan te passen. De belastingdienst gaat uit van het inkomen van 2022 en vordert teveel betaalde toeslag terug.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2023