Westland vraagt medewerking bij onderzoek misstanden arbeidsmigranten

De gemeente Westland gaat sterker inzetten op het tegengaan en – waar nodig – aanpakken van signalen van misstanden en arbeidsuitbuiting van migranten, afkomstig uit landen als Polen, Roemenië en Moldavië. Een onderzoek onder arbeidsmigranten, ondernemers en uitzenders vormt daarvoor de basis.

In de gemeente Westland werken en wonen veel arbeidsmigranten afkomstig uit bovengenoemde landen. “Het is belangrijk dat deze mensen op een eerlijke, gezonde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en daarnaast goede huisvesting hebben’, zo meent de gemeente, die via onderzoek een inschatting wil maken van de aard en omvang van arbeidsuitbuiting binnen de gemeentegrenzen om vervolgens tot een betere aanpak te komen. Daarnaast is de gemeente benieuwd hoe arbeidsmigranten het wonen en werken in het Westland ervaren. Onderzoeksbureau Lexilu is daarom gevraagd een onderzoek uit te voeren onder arbeidsmigranten, ondernemers en uitzenders.

Feedback
Lexilu kan ondernemers in korte tijd inzicht bieden in de tevredenheid en betrokkenheid van het tijdelijk personeel, zowel over het werk als over zaken als huisvesting. In een gesprek van zo’n tien minuten worden de arbeidsmigranten op het bedrijf waar zij werkzaam zijn in hun eigen taal (Pools of Roemeens) geïnterviewd. Ondernemers die meedoen krijgen niet alleen feedback over hun eigen resultaten, maar krijgen tevens te zien hoe hun bedrijf en werknemers scoren ten opzichte van het gemiddelde van andere werkgevers. Daarbij is de teruggekoppelde informatie uiteraard alleen voor de ondernemer inzichtelijk en niet herleidbaar tot individuele personen of bedrijven.

Aanmelden
Ondernemers die willen deelnemen aan het onderzoek kunnen zich tot en met 15 augustus 2019 hier aanmelden. Uit alle geïnteresseerden wordt een selectie gemaakt van ongeveer twintig ondernemers waar Lexilu telefonisch contact mee opneemt voor het vinden van een geschikt moment voor het bezoek van de onderzoekers.
Voor vragen of meer informatie met betrekking tot het onderzoek kan contact worden opgenomen met Claudia van Ruler, beleidsadviseur Veiligheid van Gemeente Westland via het algemene nummer van de gemeente Westland 140174 of per e-mail: crhvruler@spam-protectgemeentewestland.nl

Geen partij
Glastuinbouw Nederland is geen partij bij dit onderzoek, maar brengt het wel onder de aandacht van haar leden, zodat een bijdrage kan worden geleverd aan het tegengaan van mogelijke misstanden en uitbuiting van arbeidsmigranten.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2023