Middelen- & Maatregelen

Contact

Jorrit Koeman

Themaspecialist Plantgezondheid

Liesbeth Nijs

Themaspecialist Plantgezondheid

Jeannette Vriend

Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP)

Integrated Pest Management

IPM staat voor Integrated Pest Management. Met IPM wordt zoveel mogelijk gewerkt met niet-chemische maatregelen, biologische bestrijders en alleen waar noodzakelijk wordt ingrepen met chemische middelen. Lees hier meer over IPM.

IPM-Tool
De IPM Tool is een hulpmiddel bij het toepassen van IPM. De tool is een vraagbaak voor uitleg over alle aspecten van IPM en weerbaar telen en kan door ondernemers, specialisten en adviseurs in de glastuinbouw worden gebruikt als checklist en ideeënbron bij het opstellen van een IPM strategie.

Knelpunten

Het melden van knelpunten, specifiek in de teelt, is erg belangrijk. Deze knelpunten kan Glastuinbouw Nederland namelijk doorgegeven aan de fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen. Met deze lijst kijken zij of een (nieuw) middel beschikbaar is of komt voor deze ziekte of plaag. Veel knelpunten zijn natuurlijk al bekend, deze staan in de knelpuntenlijst.

Gezond Gewas

De basis van een robuust en weerbaar ecosysteem zijn gezonde, weerbare planten die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen. Dit wordt bereikt met ingebouwde weerbaarheid dankzij genetische eigenschappen, fysieke resistentie, afweer via bouw, vorm en weefsel van de plant (morfologie) en met aanvullende teeltmaatregelen. Hierbij is bedrijfshygiëne een belangrijk aandachtspunt, evenals het verkrijgen van meer kennis over plantweerbaarheid en weerbare teeltsystemen.

Natuurlijke vijanden

Natuurlijke vijanden - ook wel biologische bestrijders - worden ingezet tegen de bestrijding van ziekten en plagen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen macro-organismen, zoals roofwantsen of sluipwespen, en micro-organismen, zoals virussen, bacteriën of schimmels. Biologische bestrijding kan zowel preventief als curatief worden ingezet, afhankelijk van de natuurlijke vijand. Door middel van onderzoek wordt meer kennis opgedaan over nieuwe natuurlijke vijanden en het verbeteren van de effectiviteit van biologische bestrijders.

Techniek: high- & lowtech

Om de ziekten en plagen in de kas te voorkomen en de aanwezigheid ervan te monitoren worden diverse technieken ingezet. Hightech oplossingen zijn bijvoorbeeld beeldcamera’s en drones. Denk bij lowtech oplossingen aan raam- of gewasgaas. Door middel van onderzoek wordt kennis opgedaan over het inzetten van technieken om met name de eerste stappen van het IPM-systeem: preventie en monitoring te ondersteunen.

Gewasbeschermingsmiddelen- en maatregelenpakket

Een aanvullend gewasbeschermingsmiddelen- en maatregelenpakket is noodzakelijk om in te grijpen als ziekten en plagen de kwaliteit van het product of de oogst in gevaar brengen en groene en biologische maatregelen niet meer werken. Minimale inzet van externe inputs blijft daarbij het uitgangspunt. Lees meer.

Contact

Jorrit Koeman

Themaspecialist Plantgezondheid

Liesbeth Nijs

Themaspecialist Plantgezondheid

Jeannette Vriend

Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP)

Glastuinbouw Nederland - © 2024