Integrated Pest Management (IPM)

Contact

Jorrit Koeman

Themaspecialist Plantgezondheid

Liesbeth Nijs

Themaspecialist Plantgezondheid

Jeannette Vriend

Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP)

Geïntegreerde gewasbescherming

Afnemers stellen steeds hogere eisen aan onze producten. Om nog beter in te spelen op maatschappelijke wensen staat de sector voor een nieuwe uitdaging. De Nederlandse glastuinbouw wil de meest duurzame tuinbouwsector van de wereld worden. Glastuinbouw Nederland wil deze uitdaging oppakken met overheid en natuur- en milieuorganisaties. Daarom wordt hard gewerkt aan verdere innovatie van geïntegreerde gewasbescherming, ofwel Integrated Pest Management (IPM).

Met IPM wordt zoveel mogelijk gewerkt met niet chemische maatregelen, biologische bestrijders en alleen waar noodzakelijk wordt ingrepen met chemische middelen.

IPM Tool

De IPM Tool is een hulpmiddel bij het toepassen van Integrated Pest Management (IPM), oftewel geïntegreerde gewasbescherming. De tool is een vraagbaak voor uitleg over alle aspecten van IPM en weerbaar telen. Glastuinbouwondernemers, gewasbeschermingsspecialisten en -adviseurs kunnen de tool gebruiken als checklist en als ideeënbron bij het opstellen van de IPM-strategie voor het (eigen) glastuinbouwbedrijf.

De 8 principes

Contact

Jorrit Koeman

Themaspecialist Plantgezondheid

Liesbeth Nijs

Themaspecialist Plantgezondheid

Jeannette Vriend

Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP)

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024