Integrated Pest Management (IPM)

Contact

Helma Verberkt

Beleidsspecialist / Programmamanager Plantgezondheid

Geïntegreerde gewasbescherming

Afnemers stellen steeds hogere eisen aan onze producten. Om nog beter in te spelen op maatschappelijke wensen staat de sector voor een nieuwe uitdaging. De Nederlandse glastuinbouw wil de meest duurzame tuinbouwsector van de wereld worden. Glastuinbouw Nederland wil deze uitdaging oppakken met overheid en natuur- en milieuorganisaties. Daarom wordt hard gewerkt aan verdere innovatie van geïntegreerde gewasbescherming, ofwel Integrated Pest Management (IPM).

Met IPM wordt zoveel mogelijk gewerkt met niet chemische maatregelen, biologische bestrijders en alleen waar noodzakelijk wordt ingrepen met chemische middelen.

Leergroepen

De knelpunten die zijn geconstateerd, worden tijdens leergroepen uitgediept. Denk hierbij aan specifieke ziekten en plagen, zoals wittevlieg, trips en fusarium. Ieder leergroep wordt samengesteld uit ondernemers vanuit zoveel mogelijk verschillende gewasgroepen. Daarnaast starten enkele gewasgerichte groepen.

De 8 principes

IPM Tool

De IPM Tool is een hulpmiddel bij het toepassen van Integrated Pest Management (IPM), oftewel geïntegreerde gewasbescherming. De tool is een vraagbaak voor uitleg over alle aspecten van IPM en weerbaar telen. Glastuinbouwondernemers, gewasbeschermingsspecialisten en -adviseurs kunnen de tool gebruiken als checklist en als ideeënbron bij het opstellen van de IPM-strategie voor het (eigen) glastuinbouwbedrijf.

Contact

Helma Verberkt

Beleidsspecialist / Programmamanager Plantgezondheid

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2022