Brabant/Zeeland

Nieuws

Nieuwe Oogst per februari voor alle leden Glastuinbouw Nederland

Vanaf 2019 zijn alle glastuinbouwondernemers verenigd in Glastuinbouw Nederland. De beleidsbeïnvloeding richting overheden, het aanjagen van innovaties en het uitwisselen van kennis vindt plaats vanuit één landelijke organisatie. In Glastuinbouw…

Bestuur

Mari van den Heuvel

Voorzitter regio Brabant/Zeeland

Rob van Duijn

Vice-voorzitter regio Brabant/Zeeland

Gerben van Giessen

Bestuurslid regio Brabant/Zeeland

Peter Marinissen

Bestuurslid regio Brabant/Zeeland

René Tielemans

Secretaris en penningmeester regio Brabant/Zeeland

Wendy Klijn - Luijten

Regiocoördinator Brabant

Peter van 't Westeinde

Regiocoördinator Zeeland

Julia Krijnen

Themaspecialist Energie - regio Brabant/Zeeland

Frits van Dijkman

Relatiebeheerder Brabant/Zeeland

Glastuinbouw Nederland - © 2024