Friesland/NOP/Overijssel

Nieuws

Nieuwe Oogst per februari voor alle leden Glastuinbouw Nederland

Vanaf 2019 zijn alle glastuinbouwondernemers verenigd in Glastuinbouw Nederland. De beleidsbeïnvloeding richting overheden, het aanjagen van innovaties en het uitwisselen van kennis vindt plaats vanuit één landelijke organisatie. In Glastuinbouw…

Bestuur

André Kaashoek

Voorzitter regio Friesland/NOP/Overijssel

Gerard Selman

Regiocoördinator Friesland/NOP/Overijssel

Agenda

Glastuinbouw Nederland - © 2024