Gelderland

Nieuws

Nieuwe Oogst per februari voor alle leden Glastuinbouw Nederland

Vanaf 2019 zijn alle glastuinbouwondernemers verenigd in Glastuinbouw Nederland. De beleidsbeïnvloeding richting overheden, het aanjagen van innovaties en het uitwisselen van kennis vindt plaats vanuit één landelijke organisatie. In Glastuinbouw…

Contact

Frank Wilting

Voorzitter regio Gelderland-Oost

Toon van Tuijl

Voorzitter regio Gelderland-West

Gerard Selman

Regiocoördinator Gelderland-West & Oost

Glastuinbouw Nederland - © 2024