Noord-Holland Noord

Nieuws

Nieuwe Oogst per februari voor alle leden Glastuinbouw Nederland

Vanaf 2019 zijn alle glastuinbouwondernemers verenigd in Glastuinbouw Nederland. De beleidsbeïnvloeding richting overheden, het aanjagen van innovaties en het uitwisselen van kennis vindt plaats vanuit één landelijke organisatie. In Glastuinbouw…

Bestuur

Jacco Vooijs

Voorzitter regio Noord-Holland Noord

Robbert de Wit

Bestuurslid regio Noord-Holland Noord

Wilbert Ammerlaan

Regiocoördinator Noord-Holland Noord

Glastuinbouw Nederland - © 2024