Westland

Nieuws

Nieuwe Oogst per februari voor alle leden Glastuinbouw Nederland

Vanaf 2019 zijn alle glastuinbouwondernemers verenigd in Glastuinbouw Nederland. De beleidsbeïnvloeding richting overheden, het aanjagen van innovaties en het uitwisselen van kennis vindt plaats vanuit één landelijke organisatie. In Glastuinbouw…

Bestuur

Jacco Vooijs

Voorzitter regio Westland

John Barendse

Bestuurslid regio Westland

Richard Hartensveld

Bestuurslid regio Westland

Eric van Heijningen

Bestuurslid regio Westland

Sandra Huysman

Bestuurslid regio Westland

Tim Prins

Adviseur regio Westland

Bert van Ruijven

Bestuurslid regio Westland

Sander Verbeek

Bestuurslid regio Westland

Hans van Geest

Regiocoördinator Westland

Marjolein Elgers

Secretariaat regio Westland

Glastuinbouw Nederland - © 2024