Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten

Beschrijving

Dit project heeft als doel strategieën te ontwikkelen voor de inzet van (nieuwe) biorationals om de gevoeligheid van teeltsystemen voor ondergrondse pathogenen op voorspelbare en reproduceerbare manier te verlagen. Biorationals zijn gewasbeschermingsproducten (van natuurlijke oorsprong of natuur identiek) die relatief weinig risico’s hebben voor mens, dier en milieu. Deze producten kunnen verdeeld worden in verschillenden groepen zoals biopesticiden (op basis van micro-organismen), biochemische pesticiden (op basis van metabolieten van micro-organismen), botanicals (op basis van planten en algen extracten), basisstoffen en elicitors. Dit project focust op de inzet van biorationals tegen bodemziekten in uiteenlopende teeltsystemen, namelijk substraatteelt en grondgebonden teelt. Dit project leidt tot meer inzicht in de effectiviteit en werking van biorationals en de juiste adviezen voor een effectieve toepassing. Pilotgewassen zijn: tomaat, lisianthus en gerbera.

Het project is onderverdeeld in vier werkpakketten:

  • WP 1: Identificatie van kritieke momenten voor vatbaarheid van infectie in opkweek/teelt en vroege signalering van pathogeen.
  • WP 2: Optimalisatie inzet van biorationals tijdens opkweek en/of teelt tegen infectie.
  • WP 3: Ontwikkeling beheersing/bestrijding strategie voor ondergrondse pathogeen
  • WP 4: Beheersing kritieke punten in meerjarige circulaire teelten.

Vanuit Kennis in je Kas (KijK) wordt met name ingezet op WP 4. Epidemiologisch onderzoek in glastuinbouwgewassen met als pilot gerbera heeft reeds de kritieke punten in de verspreiding van Fusarium in plant en milieu (substraat, water, lucht en vectoren) aangetoond in een recirculerend systeem. Effectiviteit van toepassing van biorationals wordt in experimenten en in de praktijk getest. Op basis hiervan wordt een beheers strategie ontwikkeld in een meerjarig recirculerend systeem.

Projectnummer P20004
Looptijd 01-01-20   -   31-12-22
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten

Weerbaar wortelmilieu

Afgerond

Doel van dit project is om kennis over de ontwikkeling van micro-organismen in substraatteelten te leveren, waarmee weerbaarheid, via gerichte keuze…

Duurzame beheersing van onkruiden

Afgerond

Doelstelling van dit project is om de afhankelijkheid van chemisch-synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen te verminderen door duurzamer de…

Biodiversiteit

Afgerond

Vanuit maatschappelijk en teelttechnisch oogpunt wordt steeds meer gesproken over inzet en behoud biodiversiteit. Niet alleen vanuit ondernemers zelf…

Weerbaarheid

Lopend

Fundamenteel begrip van werkingsmechanismen, microbiële ecologie en fysiologie is de sleutel om tot robuuste weerbare toepassingen te komen. De…

Glastuinbouw Nederland - © 2024