Monitoring van luchtmonsters op de aanwezigheid van plantenpathogenen

Beschrijving

Doel:
Ontwikkelen van een methode om lucht in kassen te bemonsteren, infectiedruk te meten en vervolgens direct te analyseren op de aanwezigheid van plantpathogenen (schimmels, oömyceten en bacteriën) met nieuwe technologieën op basis van (moleculaire) diagnostiek (DNA). Aan de hand van momentane ziektedruk verwerkt in algoritmes met schadedrempels en maatregelen vormt het een wezenlijk onderdeel van de geïntegreerde ziektebeheersingsstrategie. Hierbij gaat het om de hardware en software. Kennis uit andere sectoren en de medische sector zal nadrukkelijk ingebracht worden.

Projectbeschrijving:
Concrete resultaten:
- Methode voor luchtbemonstering (hardware en software) waarin gebruik van effectieve air samplers worden gecombineerd met snelle, gevoelige shotgun (un-targeted) en amplicon (semi-targeted) sequentie-analyses, waarmee de aanwezigheid van plantpathogenen kan worden aangetoond.
- Geanonimiseerde bestanden met (sequencing) data over ‘airborne’ pathogenen en de relatie met ziekte uitbraken.
- Nieuwe kennis en handvatten voor ziektebeheersing op basis van luchtbemonstering zodat vroegtijdig teeltmaatregelen kunnen worden ingezet.

Projectnummer P22001
Looptijd 01-01-22   -   31-12-25
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten

Weerbaar wortelmilieu

Lopend

Doel van dit project is om kennis over de ontwikkeling van micro-organismen in substraatteelten te leveren, waarmee weerbaarheid, via gerichte keuze…

Duurzame beheersing van onkruiden

Lopend

Doelstelling van dit project is om de afhankelijkheid van chemisch-synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen te verminderen door duurzamer de…

Biodiversiteit

Afgerond

Vanuit maatschappelijk en teelttechnisch oogpunt wordt steeds meer gesproken over inzet en behoud biodiversiteit. Niet alleen vanuit ondernemers zelf…

Weerbaarheid

Lopend

Fundamenteel begrip van werkingsmechanismen, microbiële ecologie en fysiologie is de sleutel om tot robuuste weerbare toepassingen te komen. De…

Glastuinbouw Nederland - © 2023