Aanpassing dieselmotoremissie in praktische tips arbeidsrisico's teeltwisseling

Met de teeltwisseling is extra aandacht voor de veiligheid van belang. Zorg bijvoorbeeld voor een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en maak schriftelijke afspraken met het loonbedrijf. Met betrekking tot de dieselmotoremissie (DME) is een update in het document met praktische tips doorgevoerd.

Als u gebruik maakt van een loonbedrijf, is het verstandig om schriftelijke afspraken te maken. Voor het maken van afspraken met uw loonbedrijf biedt de ‘Checklist uitruimen bij teeltwisseling’ u hulp. Bekijk hier de praktische tips voor arbeidsrisico's bij de teeltwisseling.

Het document is opgesteld in samenwerking met Stigas.

Amy van der Lei

Glastuinbouw Nederland - © 2020