Actieve input Glastuinbouw Nederland voor RES Brabant/Zeeland

In Brabant en Zeeland wordt actief input geleverd voor de RES (Regionale Energie Strategieën) in de regio’s waar glastuinbouw geclusterd is. Glastuinbouw Nederland wil benadrukken dat glastuinders naast producent van agrarische producten ook energieproducent én -beheerder kunnen zijn.

Kassen slaan energie en warmte op, vangen de piekvraag op en leveren energie en (rest)warmte aan bedrijven en huishoudens in de omgeving. Glastuinbouw Nederland benadrukt de toegevoegde waarde van de glastuinders als uitgelezen energiepartners. Juist nu elektriciteitsbedrijf Enexis met schaarste op het elektriciteitsnet kampt, is het van groot belang dat Glastuinbouw Nederland laat horen wat de glastuinbouw te bieden heeft.

Collectieve aanpak
Een toename van wind- en zonne-energie veroorzaakt onbalans en vergroot de behoefte aan partijen die vraag en aanbod in evenwicht kunnen houden. Met een collectieve aanpak, samenwerking bij koppelkansen en een scherpe focus, kan de sector een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie. Voorwaarde is wel een integrale, duidelijke en meerjarige aanpak binnen een brede samenwerking met andere betrokken partijen, overheden voorop.

Jules Verstraten

Glastuinbouw Nederland - © 2023