Arbeid: Human Capital Agenda 2020 - 2022

Op basis van deze inzichten en de input verkregen tijden de Werkconferentie op 16 januari j.l., stelde de ondernemersgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs de Human Capital Agenda Glastuinbouw 2020 – 2022 op. Hierin staan zes speerpunten beschreven waaraan zij de komende twee jaren gaan werken.

De speerpunten zijn:

  1. Sectorbranding
  2. Leren en ontwikkelen op de werkvloer
  3. Samenwerking tussen onderwijs, kennis en bedrijven versterken
  4. Uitwisseling arbeidsmarktprojecten vergroten
  5. Internationale medewerkers
  6. Eerlijk, veilig en gezond werk

Lees meer over de standpunten in de Human Capital Agenda 2020 - 2022, inclusief de standpunten en activiteiten.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020