Glastuinbouw Nederland wil uitdagingen arbeidsmarkt het hoofd bieden

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland nam donderdag 16 januari het rapport “Arbeid in de toekomst. Inzicht in de arbeid en goed werkgeverschap in de tuinbouw” van onderzoeker Gerben Splinter, Wageningen University & Research, in ontvangst. Van der Tak deed dit tijdens de Werkconferentie Human Capital Agenda Glastuinbouw 2020 – 2022, die de ondernemersgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs van Glastuinbouw Nederland voor haar leden organiseerde. Doel was te komen tot een actieplan om de uitdagingen op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

Door de economische groei en dalende werkloosheid krijgen steeds meer glastuinbouwbedrijven te maken met een tekort aan personeel. Dit geldt zowel voor het primaire productieproces als voor de secundaire functies. Ook lopen de personeelskosten door nieuwe wet- en regelgeving steeds meer op. Om het personeel in de toekomst te behouden of aan te trekken is het van belang om het werk aantrekkelijker te maken. In het rapport van Wageningen University & Research worden zes transitiepaden omschreven, die de binding en de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren. Waar vaak de nadruk wordt gelegd op de technische innovaties als het om arbeid gaat, staat nu juist het menselijke aspect centraal. “Het rapport ‘Arbeid in de toekomst’ is van groot belang, omdat het robotisering verbindt aan menselijk ondernemerschap. Het geeft Glastuinbouw Nederland waardevolle inzichten voor de Human Capital Agenda Glastuinbouw 2020 – 2022”, aldus Van der Tak.

Goede aansluiting
Het bieden van ontwikkelpaden en scholing voor werknemers is één van deze transitiepaden. Een onderwerp dat ook uitgebreid aan bod kwam tijdens de werkconferentie van Glastuinbouw Nederland. Voor het boeien en binden van huidige werknemers is het beschikbaar stellen van scholingsmogelijkheden van groot belang. Om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken is het wenselijk dat de glastuinbouwsector met het gehele onderwijs werkt aan een goede aansluiting. Tijdens de conferentie werden de aanwezige ondernemers daarom uitgedaagd om hun verwachtingen hierover te formuleren. Toch werd de boventoon van de discussie gevoerd over de onderwerpen imago en communicatie. Geconcludeerd kan worden dat een deel van de potentiële werknemers het werk in de glastuinbouw als negatief bestempeld, maar een nog groter deel vooral geen beeld van de sector heeft. Daar moet aan worden gewerkt. 

Uitwisseling van kennis
De werkconferentie leverde de ondernemersgroep van Glastuinbouw Nederland veel informatie en adviezen op. Daarnaast werd duidelijk dat er meer uitwisseling van kennis en projecten tussen de verschillende glastuinbouwregio’s moet plaatsvinden met een centrale coördinatie vanuit de ondernemersorganisatie. Deze rol kan worden ingevuld door de huidige ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs. Waar een vertegenwoordiger namens iedere regio in deel neemt.
Dit alles wordt opgenomen in de Human Capital Agenda Glastuinbouw 2020-2022. Naar verwachting wordt deze agenda 1 april opgeleverd.

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2023