Behoud voedingstuinbouw belangrijk voor voedselvoorziening Europa

Greenports Nederland heeft namens GroentenFruit Huis, Glastuinbouw Nederland en de andere partijen in de voedingstuinbouw vorige week een brief aangeboden aan minister Carola Schouten van LNV met daarin een oproep voor een pakket aan noodmaatregelen voor de voedingstuinbouw. De brief gaat onder andere in op grote verschillen in de schade per bedrijf, het belang van kredietondersteuning en schaderegelingen, om leveringszekerheid door de hele keten te kunnen garanderen.

De groente- en fruitbedrijven ervaren een aantal knelpunten. Extra kosten voor bijvoorbeeld transport en extra maatregelen om veilig te werken. Een aantal telers produceert zonder zicht op afzetgarantie door onzekerheid van de markt. Het foodservicekanaal is hard geraakt met omzetverliezen van 40 tot zelfs 95 procent. Dit levert problemen op voor telers en leveranciers van specialistische producten en leidt tot verschraling van het assortiment. Voor de continuïteit van bedrijven is belangrijk dat ze blijven draaien. Financiële noodfondsen van Nederland en Europa moeten daarbij helpen. Bedrijven hebben bovendien behoefte aan voldoende handelskrediet. Juist nu moet er geen rem gezet worden op de mogelijkheid om handelskredieten te verzekeren. De overheid is aan zet om met kredietverzekeraars aan tafel te gaan, zo luidt de dringende boodschap.

Liquiditeit garanderen
Op dit moment is de markt ernstig verstoord. Er lijkt (voorlopig) genoeg verse groenten en fruit voorhanden, tegelijkertijd zijn er door de aard van de productie en werking van de markt bedreigingen voor de continuïteit van aanvoer. Er zijn extra voorzieningen nodig om de liquiditeit in de voedingstuinbouw te garanderen om de productie, invoer en afzet te faciliteren.
De NOW-regeling en de borgstellingskredieten zijn onvoldoende om de continuïteit en bedrijvigheid overeind te houden. De interpretatie van de huidige regeling houdt geen rekening met seizoensinvloeden. Onvoldoende beschikbaarheid van arbeid in de productie, verwerking en distributie van groenten en fruit is een ernstige bedreiging voor de voedselvoorziening.

Belangrijke randvoorwaarden
De sector ziet voor zichzelf de taak om te zorgen voor voldoende beschikbaarheid van een gevarieerd assortiment groenten en fruit op zowel op korte als langere termijn. Voldoende arbeidskrachten, vrije doorgang van goederen en voldoende liquiditeit zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden.
Klik hier voor de complete brief die door GroentenFruit Huis is opgesteld.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies