Biologische bestrijding Pythium in komkommer moet beter zichtbaar worden

In overleg met de telers die betrokken zijn bij het project Green Challenge, is besloten om deze periode een tweede teelt komkommer op behandelde matten in te zetten om de ontwikkeling van Pythium symptomen in deze tweede teelt te volgen. Ook wordt geëvalueerd of behandelingen, toegepast in de eerste teelt, effect hebben op ziektegevoeligheid van het nieuwe, jonge komkommer gewas tijdens de tweede teelt.

Het project Green Challenge heeft als doel om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te reduceren en nieuwe beheersmaatregelen te ontwikkelen die de natuurlijke weerbaarheid van de bodem en het gewas bevorderen. Werkpakket 3 van PPS Green Challenges richt zich op de bestrijding van ondergrondse ziekten.

Natuurlijke producten
In dit project wordt onderzocht wat de effecten zijn van natuurlijke producten die het functioneren van de plant en de bodem bevorderen via verschillende mechanismen:
Verhogen van de bodemweerbaarheid tegen ziekten in de rhizosfeer (omgeving rond de plantenwortels) door toevoeging van organische materialen (onder andere champost en biochar); Directe ziekte-onderdrukking door het toevoegen van antagonistische bacteriën en/of schimmels (biofungiciden); Verhogen van de natuurlijke afweerreactie van de plant. Systemic Acquired Resistance (SAR) en Induced Systemic Resistance (ISR) kunner geïnduceerd worden door niet-pathogene micro-organismen, zoals Trichoderma, maar ook door stoffen die de plant opnemen (silicium) of stoffen die op het blad worden gespoten (als COS-OGA, methyl jasmonaat of INA).

Preventieve toepassing
In 2018 is er een proef uitgevoerd met biologische bestrijding van Fusarium in lisianthus en tomaat. Behandelingen aan substraat en plantmateriaal zijn preventief uitgevoerd (voor de inoculatie met plantpathogene Fusarium).
Eind mei 2019 is er een proef ingezet bij Wageningen University & Research businessunit Glastuinbouw en Bloembollen met biologische bestrijding van Pythium aphanidermatum in komkommerteelt op twee verschillende substraten: steenwol (inert) en kokos (organisch). Er zijn in totaal acht verschillende behandelingen preventief toegepast aan plantmateriaal of substraat: Twee behandelingen voor het verhogen van substraatweerbaarheid (steenwol: biochar en chitosan; kokos: biochar en champost); Vier behandelingen met biofungiciden: Serenade (Bacillus amyloliquefaciens QST713), Mycostop (Streptomyces griseovirides k61), Trianum-P (Trichoderma harzianum T22) en Asperello (Trichoderma harzianum T22); Twee behandelingen ter verhoging van natuurlijke plantweerbaarheid: silicium en elicitor FADO (op basis van CO-OGA)
In samenspraak met de komkommertelers is besloten om eind augustus een tweede teelt komkommer op behandelde matten in te zetten om de ontwikkeling van Pythium symptomen in deze tweede teelt te volgen.

Mark Meijers

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies