Cees Ruhé: “Meld collectieve zuivering”

Dit najaar worden de resultaten van het pilotproject Glas Zuiver Water gepresenteerd. In het project wordt onderzocht of afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw op biologische wijze efficiënt, collectief en kosteneffectief gezuiverd kan worden. De biologische zuivering vindt plaats door schimmels en helofyten. De pilot wordt uitgevoerd op de proeftuin van Ron Peters in Klazienaveen.

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen voor de glastuinbouw. Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondteelt en filterspoelwater. De zuiveringsplicht geldt bij lozing op de riolering en op oppervlaktewater. De gewasbeschermingsmiddelen in het te lozen water moeten minimaal 95% worden verwijderd. De zuiveringsplicht geldt in principe voor individuele glastuinbouwbedrijven, maar collectieve oplossingen behoren ook tot de mogelijkheden. Cees Ruhé, voorzitter van de regio Groningen/Drenthe roept de leden uit deze regio op met elkaar in overleg te gaan en zich gezamenlijk als potentieel collectief voor zuivering aan te melden bij LTO Glaskracht Nederland  via het aanmeldformulier. “Het is nu wel het moment om gehoor aan deze oproep te geven, dit kan tot 1 december van dit jaar”, aldus Cees Ruhé.

Cees Ruhé geeft aan dat hij goede hoop heeft dat de uitkomsten van de pilot in Klazienaveen goede aanknopingspunten brengen voor collectieve toepassingen in de glastuinbouwgebieden in Erica en Klazienaveen. De uitkomsten van de pilot Glas Zuiver Water geven de mogelijkheid om een businesscase nader uit te werken. Daarom nu de oproep om aan te melden dit in combinatie met de lopende onderzoeken, zo zijn we als sector zichtbaar, inhoudelijk en gezamenlijk aan het voorsorteren op een emissieloze glastuinbouwsector in 2027.

Glastuinbouw Nederland - © 2022