Check pensioen op Uniform Pensioen Overzicht

Deze zomer verstuurt BPL pensioen weer de UPO’s. UPO staat voor Uniform Pensioen Overzicht. Dit overzicht ontvangt iedere werknemer elk jaar. Een medewerker kan op het UPO vier belangrijke zaken zien.

Die vier zaken zijn:

  • Hoeveel pensioen is opgebouwd.
  • Hoeveel pensioen de medewerker in de toekomst krijgt.
  • Wat een eventuele partner en kinderen krijgen bij overlijden.
  • Hoeveel pensioen de medewerker krijgt als het mee of tegenzit met de economie.

Werknemers krijgen half juni de UPO. Gepensioneerden ontvangen de UPO half juli en bij ex-deelnemers komt de UPO half augustus. Meer informatie over de UPO is te vinden op de site van het pensioenfonds.
Als werknemers ook pensioen hebben opgebouwd in andere sectoren, dan is een overzicht van alle pensioenopbouw te vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2023