Collegebesluiten november 2019

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in november 2019 diverse besluiten genomen. Voor de glastuinbouw zijn onderstaande besluiten van belang.

UITBREIDING GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Prolectus (14453 N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof fenpyrazamine heeft een uitbreiding gekregen van de toelating. Dit betreft het professioneel gebruik in de teelt van bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), potplanten (bedekte teelt), snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt), snijbloemen (niet grondgebonden bedekte teelt), bloembollen en bloemknollen met uitzondering van tulp en lelie (onbedekte teelt).

T34 Biocontrol (15135 N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van Trichoderma asperellum stam T34 heeft een uitbreiding gekregen van de toelatnig. Dit betreft het professioneel gebruik in de bedekte teelt van kleinfruit, bladgroenten, bonen met en zonder peul; vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil, vruchtgroenten van cucurbitaceae met niet-eetbare schil; koolgewassen, radijsachtingen; stengelgroenten, kruidenteelt vers en gedroogd, bloembol- en bloemknolgewassen; potplanten; snijbloemen; trekheesters; snijgroen; boomkwekerijgewassen; vaste plantenteelt; veredelingsteelt en zaadproductie.

INGETROKKEN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies