Corona zelftesten inzetten voor personeel

De overheid is gestart met het goedkeuren van zelftesten. Fabrikanten van deze zelftesten mogen, na goedkeuring, deze in Nederland verkopen. Inmiddels zijn de eerste testen goedgekeurd en te koop. Een zelftest kan iedereen, en dus ook personeel op teeltbedrijven, zelf afnemen en aflezen. Dat kan thuis, maar ook op de werklocatie. De zelftesten zijn bedoeld als extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door zelftesten te gebruiken kunnen besmettingen eerder worden opgespoord en voorkomen .

Werkgevers mogen goedgekeurde zelftesten aanbieden aan hun personeel. Gebruik van een zelftest door werknemers is altijd op basis van vrijwilligheid. Van enige dwang, sanctie of indirecte verplichting mag geen sprake zijn. Goedgekeurde zelftesten zijn verkrijgbaar bij apothekers, drogisterijen, supermarkten of via internet.
Het snel opsporen van coronabesmettingen met de zelftesten draagt bij aan het voorkomen van uitbraken en daarmee ook aan het door laten gaan van werkprocessen. Zelftesten vervangen niet de GGD-testen bij klachten. In gevallen dat werknemers klachten hebben, dicht in de buurt zijn geweest bij iemand met corona, of terugkeren uit een hoog-risicogebied, dan blijft het noodzakelijk om een testafspraak bij de GGD te maken.

Rijksoverheid geeft in een speciale folder meer informatie en antwoorden voor werkgevers over zelftesten.

Diana Eleveld (Werkgeverslijn)

Glastuinbouw Nederland - © 2021