Ctgb: geen causaal verband middelengebruik en Parkinson

Vooralsnog is geen causaal verband aangetoond tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het voorkomen van de ziekte van Parkinson. Dit zei Jessica Broeders, toxicoloog bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), vorige week tijdens een bijeenkomst voor journalisten. Daarin gaf zij met collega's een toelichting op de beoordeling van human toxicologie bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

De laatste jaren is er veel aandacht voor een relatie tussen het op grotere schaal voorkomen van Parkinson en het middelengebruik. Het tv-programma Zembla heeft hier uitzendingen aan gewijd. Ook zei landbouwminister Piet Adema onlangs nog dat hij het RIVM opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar de blootstelling aan middelen en de gevolgen voor de volksgezondheid.
De toxicoloog van het Ctgb zegt dat de zorgelijke signalen over neurologische aandoeningen als Parkinson voor het Ctgb aanleiding waren om dit aan te kaarten bij de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. 'Maar het blijft lastig om signalen voor neurotoxicologie op te wekken in testmethoden. Daarom is de link met Parkinson moeilijk te leggen', zo stelt Broeders.

Beroepsziekte
In Frankrijk is Parkinson voor druiventelers wel aangemerkt als beroepsziekte. Volgens de toxicoloog van het Ctgb houdt dit in dat de Franse overheid uitgaat van een verband tussen het middelengebruik en de ziekte, maar dat heeft nog geen gevolgen voor het toelatingsbeleid.
"De problemen met Parkinson lijken vooral een erfenis te zijn uit het verleden. Dat kan wel teruggaan tot dertig jaar geleden. Toen werden nog meer middelen gebruikt en was er ook minder aandacht voor blootstelling van toepassers en omwonenden", zo analyseert Broeders.
(Bron: Vakblad Nieuwe Oogst)

Kyra Broeders

Glastuinbouw Nederland - © 2023