Ctgb neemt besluit over respijttermijnen Admire

De Europese toelating van imidacloprid, de actieve stof van Admire eindigt per 1 december 2020. Als gevolg hiervan eindigt ook de toelating van Admire in Nederland met onmiddellijke ingang, zo meldt Bayer Crop Science.

Het Ctgb heeft de volgende respijttermijnen voor Admire vastgesteld:

  • Einde aflevertermijn: 1 juni 2021
  • Einde opgebruiktermijn: 1 januari 2022

Dit intrekkingsbesluit is genomen omdat er voor de actieve stof imidacloprid geen hernieuwingsaanvraag is ingediend door Bayer CropScience. Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp ook de eerder gepubliceerde artikelen (zie bijlagen).

Jeannette Vriend

Ketenaanpak Deense karren

In de glastuinbouw zijn we het begin van de keten. Onze ketenpartner vanuit het beroepsgoederenvervoer kampt met fysieke belasting van chauffeurs. Paritair wil men de fysieke belasting in de keten /sector onderzoeken met als doel: het bepalen omvang…

Jaarplan Netwerk 2024

Glastuinbouw Nederland wil het grootste onafhankelijke gewasnetwerk zijn voor ondernemers en stakeholders in de glastuinbouw waarin ondernemers en organisatie samen koersen op een toekomstgerichte verantwoorde glastuinbouw. Dat is de ambitie van de…

Glastuinbouw Nederland - © 2024