De Groenste komkommer: zoeken naar de juiste strategie

Het is zoeken naar de juiste strategie ten aanzien van plantbelasting, positie tussenbelichting en de inzet van ontvochtiging. De productie is goed. Dat blijkt uit het project ‘De groenste komkommer’ bij Delphy Improvement Centre in samenwerking met Wageningen University & Research.

Doelstelling van het project is om jaarrond Nederlandse komkommers te produceren op een duurzame en rendabele wijze. Er is geplant op 12 oktober en de teelt is hiervoor uitgerust met 225 µmol/m2/s belichting. Door de energie input van de lampen is het tegelijkertijd mogelijk om met een actief ontvochtigingssysteem op dagbasis, nagenoeg, fossielvrij te telen bij inkoop van groene elektriciteit en zuivere CO2. De capaciteit van de actieve ontvochtiging is zo gekozen dat met het koude blok genoeg condensatie warmte gewonnen kan worden om aan de warmtevraag van de kas te voldoen.

Van het licht af
De afdeling is ingericht met gelijke delen SON-T, top-LED en tussen-LED. De belichtingsuren zijn opgebouwd op basis van het afnemende buitenlicht en de toenemende assimilatenvraag van het gewas. Door een hogere bladafsplitsing dan vooraf geprognotiseerd, liep de plantbelasting te hoog op. We dunnen momenteel meer oksels leeg waardoor de BCO het gewas weer beoordeelt als een gewas waar we nog lang mee verder kunnen telen. En, er wordt langzaamaan weer gediscussieerd over meer snelheid maken. De BCO is nu tevreden met de productie van 10.8 kg/m2 na vier weken oogsten. Het productiedoel is om in de donkerste periode gemiddeld 3 kg per m2 per week te oogsten.

Positie tussen-LED
In dezelfde periode werd in het gewas sterke bladvergeling geconstateerd ter hoogte van de tussen-LED’s. Het lijkt erop dat de tussen-LED’s te laag hingen waardoor het blad nét boven de tussen-LED zich al aanpaste aan lagere lichtniveaus waarna het bij het passeren van de tussen-LED’s de hoge lichtniveaus niet meer kon verwerken en daardoor geel kleurde. Na het verhogen van de tussen-LED’s en het verwijderen van het blad onder in de plant hebben we deze vergeling niet meer zien ontstaan. Met behulp van een lichtmeting is vastgesteld dat de tussen-LED’s op dit moment op de juiste hoogte hangen om de snelle afname in licht verticaal in het gewas op te vangen.

Zoeken naar de juiste strategie
In de eerste paar weken was het erg zoeken naar de juiste strategie voor het gebruik van de actieve ontvochtiging. In de week dat het gewas niet meer naar het zin stond, ontstond er discussie over de mogelijke gevolgen van luchtbeweging in het gewas. Uit voorzorg is de actieve ontvochtiging op de dag minder ingezet tot dat het gewas weer is hersteld van de hoge plantbelasting. De uitdaging voor de komende periode zal worden om het klimaat en de gewasgroei in een juiste balans te krijgen.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Diverse partijen dragen in cash en in kind bij aan dit project waaronder gewascoöperatie Komkommer, Ludvig Svensson, Signify en Cultilene.

Kas als Energiebron

Tristan Marcal Balk (Delphy)

Glastuinbouw Nederland - © 2023