Droogte: Vlaanderen stelt effluent beschikbaar

Hoewel de droogte nog niet tot een record neerslagtekort heeft geleid, geldt er in Oost-Nederland al enige tijd een beregeningsverbod. Ook in de landen om ons heen zijn de gevolgen van de droogte merkbaar.

In België heeft het waterbedrijf Aquafin 19 waterzuiveringsstations opengesteld voor landbouwers die gezuiverd afvalwater tegen betaling willen afhalen. Het gebruik van het water is op eigen risico van de boeren. Gebruik van oppervlaktewater is beperkt tot specifieke doelen, zoals het drenken van vee. Lees hier meer daarover.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024