Effect diverse pluggen en trays op gewasontwikkeling van phalaenopsis in opkweekfase

Afgelopen juni is er in een onderzoeksafdeling van Demokwekerij Westland een onderzoek gestart waarbij de effecten van diverse trays en pluggen op de ontwikkeling van jonge phalaenopsisplanten wordt onderzocht. Per combinatie van plug en tray, worden er acht verschillende rassen getest, geleverd door de veredelaars Sion, Floricultura, Anthura en Microflor. De proef duurt tot half december dit jaar en wordt elke drie weken bezocht door een begeleidingscommissie onderzoek (BCO). Met hen worden de tussentijdse resultaten en teeltstrategieën besproken.

Een uniforme gewasontwikkeling met een minimale uitval is voor plantenkwekers uiteraard van groot belang. Zij zijn dan ook constant bezig om teeltfactoren, zoals een gelijkmatige watergift en goed sturend substraat in combinaties met de tray, te optimaliseren binnen hun eigen teeltsysteem.
In de onderzoeksafdeling op het World Horti Center worden totaal zes verschillende combinaties getest van trays en pluggen. Enkele van deze combinaties worden reeds op grotere schaal toegepast op de bedrijven; andere combinaties zijn nog niet in de praktijk beproefd. Naast verschillen in tray en plug wordt er ook verschil gemaakt in plantdichtheid bij aanvang van de teelt, of tijdens de teelt door middel van overzetten.

Watergift en klimaat
Bij aanvang van de proef is er in overleg met de BCO een watergiftschema opgesteld voor ieder teeltsysteem afzonderlijk. Hierbij zijn variaties gemaakt in frequentie van de gietbeurten en EC (0.7 of 1.0 μS/cm). De planten worden handmatig bovendoor geïrrigeerd, of op sommige momenten met de regenleiding. Bij ieder gietmoment wordt het drainvolume gemeten, inclusief het gewicht van de tray; dit zowel voor als na de gietbeurt. Op dat moment worden ook de pH en EC van het giet- en drainwater gemeten. Gedurende de proef zijn de frequenties en toegepaste volumes van de watergift nog meer aangepast aan de behoefte van de plant.
Er zijn tijdens de teelt nog geen grote aanpassingen gemaakt op de van tevoren bepaalde klimaatstrategieën. Belangrijk is dat het vocht in de afdeling niet te hoog oploopt. Bij een RV boven de 75% wordt er dan ook beperkt gelucht. Daarnaast wordt er ontvochtigd middels het koelsysteem dat in de afdeling aanwezig is. De maximale belichtingsduur per etmaal is 15 uur met een stookregime van 27°C.

Goede plantkwaliteit, maar grote verschillen
De algemene plantkwaliteit is op dit moment goed, wel met relatief grote verschillen tussen de diverse combinaties. Vooral in de wortelgroei en bladafsplitsing zijn deze verschillen aanwezig. De wortelontwikkeling en uniformiteit op de trays viel de eerste weken van de proef wat tegen. Onder andere door de aanpassingen op de watergift, waarbij er iets droger is geteeld, is de gewasconditie bevorderd. In week 36 is een deel van de planten overgezet van 90 gaats trays naar 40 of 45 gaats trays. De komende periode komt de nadruk van het onderzoek te liggen op het finetunen van de watergift in combinatie met de voeding.

Deze proef wordt gefinancierd door de veredelaars en de gewascoöperatie Potorchidee.

Jeroen Sanders (Demokwekerij Westland)

Glastuinbouw Nederland - © 2020