‘Elektriciteitstekort is groot probleem’

Welke tuinbouwthema’s spelen er een rol in de komende waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen? Begrippen als infrastructuur, waterhuishouding en herstructurering krijgen op regionaal niveau steeds een andere invulling. 'Goedemorgen' vraagt de regio-ondersteuners van Glastuinbouw Nederland welke thema’s er momenteel in hun regio spelen.

Gerard Selman is regio-ondersteuner voor de regio West-Gelderland, dat bestaat uit de glastuinbouwgebieden Bommelerwaard en Tielerwaard. Heel actueel in de Bommelerwaard is het tekort aan elektriciteit. ‘Het is een intensief teeltgebied met overwegend belichte teelt. Er is dus grote vraag naar elektriciteit. Helaas zit het net vol en is er geen ruimte voor uitbreiding.’ Dat telers daardoor in de problemen zitten, kwam onlangs landelijk in het nieuws. 
Er wordt gewerkt aan een oplossing. Netbeheerder Liander en de tuinbouwsector starten komende week gezamenlijk een onderzoek om de behoefte voor de komende 5 en 10 jaar te inventariseren. ‘Dat is een grootschalig onderzoek, waarvoor we alle bedrijven af gaan. Door de behoefte in beeld te brengen, kunnen we goed onderbouwen waarom het noodzakelijk is dat Liander gaat investeren in het elektriciteitsnet.’

CO2-netwerk
In het thema energie speelt CO2-voorziening en warmte ook een rol. ‘De klankbordgroep Energie van kwekers begeleidt de sector naar verduurzaming. Bovenaan de prioriteitenlijst staat een goede CO2-voorziening. Dat is een belangrijke randvoorwaarde om het bedrijf verder te kunnen inrichten’, verklaart Selman. ‘Voor de Bommelerwaard ligt nu een voorstel van OCAP om een CO2-netwerk te realiseren. Als het lukt om de financiering rond te krijgen, willen we dat graag tegelijk met de riolering aanleggen en in gebruik nemen. Het zou prettig zijn om dat te combineren.’ 
Op de tweede plaats komt elektriciteit. ‘In de kas zijn naast belichting meer technieken die allemaal werken op elektriciteit. Nu wordt dat grotendeels opgewekt door warmtekracht-installaties, maar als dat wegvalt moet die capaciteit van het net komen. Dat is op dit moment dus een uitdaging.’

Ondergrond
Als derde staat warmte op het lijstje. ‘We weten dat geothermie in dit gebied niet zo kansrijk is op de reguliere diepte. Daarom brengen we in kaart wat de andere opties zijn hoe we de bodem kunnen benutten’, geeft Selman aan. ‘De warmte in de ondiepe ondergrond in combinatie met warmtepompen zouden we ook kunnen gebruiken. Een andere optie is het benutten van de grond voor warmte- en koude-opslag. De Provincie is een kennispartner om die ondergrond goed in kaart te brengen. Daarnaast speelt ze ook een overkoepelende rol in onderzoek of de tuinbouw aan andere sectoren warmte-overschot kwijt kan, bijvoorbeeld bij woningen. We hebben een goede samenwerking met de gemeenten en Provincie’, benadrukt Selman.

Migranten
Tot slot is er in de Bommelerwaard discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten. ‘De samenleving vreest dat ze in de dorpskernen geplaatst worden. De glastuinbouwsector heeft samen met de gemeente Zaltbommel paneldiscussies georganiseerd om oplossingen aan te horen. Voor het idee om migranten huisvesting te bieden op de bedrijven zelf is een groot draagvlak. De gemeenteraad werkt dat verder uit en zal een beleid daarop vaststellen.’

Bron: Goedemorgen Groente

Gerard Selman

Glastuinbouw Nederland - © 2024