Energiesessie: ‘Strategie bepalen is voor iedereen het credo’

Bij het World Horti Center in Naaldwijk vond woensdagmiddag 20 oktober een strategische energiesessie plaats. De bijeenkomst, die ook online te volgen was, werd georganiseerd door Kas als Energiebron en Glastuinbouw Nederland. De hoge energieprijzen vormden de aanleiding voor deze bijeenkomst. De rode draad die in alle presentaties naar voren kwam is dat iedereen momenteel zijn of haar strategie moet bepalen. “Telers moeten dat doen op bedrijfsniveau en binnen hun telersvereniging, maar ook organisaties en banken moeten vanwege de hoge energieprijzen planmatig handelen”, stelt Robert Solleveld, themaspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland.

De focus van de bijeenkomst bij het WHC, waar in totaal ruim honderd telers aan deelnamen, was tweeledig. Enerzijds: wat is de actuele situatie en wat kan ik nu doen om die voor mijn bedrijf te verbeteren? Anderzijds: de blik op de toekomst, waar moet ik op letten om niet of minder afhankelijk te zijn van de onvoorspelbare energiemarkt?

Helder beeld
In haar openingswoord schetste voorzitter Adri Bom-Lemstra de actuele situatie. Zij benoemde onder andere de actie- en aandachtspunten voor Glastuinbouw Nederland. Door de energiespecialisten wordt, in samenspraak met de betrokken ministeries, gewerkt aan een nieuw energieconvenant. Vanwege de hoge energieprijzen is er veel overleg met andere organisaties in de tuinbouwketen en met diverse ondernemersgroepen. Concrete informatie is essentieel voor het overleg met de overheid om de lasten voor een groot aantal bedrijven te verlichten. Om die reden wordt eind deze week een enquête verstuurd naar ondernemers om een helder beeld te krijgen van de situatie in de glastuinbouw.

Gasvoorraad
“Iedereen is zich bewust van de ontstane situatie op gebied van energie, met name wat betreft de prijsvorming”, constateert Robert Solleveld. “Dat vergroot de noodzaak van duidelijke strategie bepaling; ieder op zijn eigen niveau en binnen de eigen samenwerkingsvormen.” De afsluitende discussieronde leverde naast enkele technische vragen, vooral opmerkingen op over de gasvoorraden. “Hoe lastig en vervelend dat ook is, maar daar kunnen we als Glastuinbouw Nederland geen invloed op uitoefenen of lobby op voeren. De voorraden worden niet gereguleerd vanuit de overheid, maar door private partijen die ook zelf hun strategie bepalen en hanteren.”

Terugkijken
Aan de energiesessie werkten drie gastsprekers mee: Peter van den Berg van Agro Energy, Jan Voogt van Plant Empowerment en Rene Gomersbach van de Rabobank. De beschikbare presentaties zijn onderstaand te vinden bij de downloads. Via de bijgevoegde link is de bijeenkomst ook in zijn geheel terug te kijken.

Kas als Energiebron

Robert Solleveld

Glastuinbouw Nederland - © 2024