‘Er gaat veel goed, maar deze periode is ook bestuurlijk best spannend’

Met de energiecrisis en de ontwikkelingen op gebied van plantgezondheid liggen er momenteel twee zware dossiers op het bureau van de bestuursleden van Glastuinbouw Nederland. Dat erkent ook vicevoorzitter Wout Limburg uit IJsselmuiden. “Met elkaar hebben we momenteel een sterke organisatie voor de glastuinbouw staan. Er gaat ook best veel goed, maar genoemde onderwerpen maken dat het best spannend is. Dat geldt voor de ondernemers, maar ook voor bestuur en organisatie.”

Wout Limburg is komkommerteler met zijn twee zoons. Hun bedrijf is aangesloten bij telersvereniging Oxin Growers. Met het vertrek van Sjaak van der Tak, de komst van Adri Bom-Lemstra als nieuwe voorzitter en de tussenliggende maanden waarin hij die functie waarnam in samenwerking met directeur Ruud Paauwe, kijkt hij terug op een hectisch 2021. Een jaar dat bovendien eindigde met een energiecrisis, die de sector nog steeds grote zorgen baart.

Geopolitiek
“Wij hebben vorige zomer geen gas gekocht. Onze warmte krijgen we van de biomassacentrale naast ons bedrijf. Daar is een langlopend contract mee afgesloten. Echter vanwege de systematiek van de SDE-subsidie, waarover Glastuinbouw Nederland deze week een persbericht heeft verstuurd, voelen ook wij de pijn van de huidige situatie.” Het steekt Wout Limburg, als teler/ondernemer en als bestuurslid, dat de sector is overgeleverd aan de geopolitieke grillen wereldwijd. “Als sector zijn we gewend om te gaan met marktwerking, maar de overheid moet begrijpen dat dit een compleet andere situatie is. De ministeries van EZK en LNV moeten snappen dat wij de productprijs niet kunnen doorberekenen aan onze afnemers. Wij kunnen hooguit werken met weekprijzen en incidenteel met seizoenprijzen, de rest wordt verkocht volgens de waan van de dag.”

Binnenmarkt
Het stoort de vicevoorzitter dat de glastuinbouw vooral wordt neergezet als een sector met een enorm energieverbruik en dat vraagtekens worden gezet bij de exportpositie van agrarisch Nederland. “Ik voel me al decennia lang Europeaan. Wij voorzien Europa van mooie en gezonde producten; dat is geen export, dat is het beleveren van de Europese binnenmarkt. Doelstelling moet zijn dat de land- en tuinbouwsector laat zien dat we als producenten van grote betekenis zijn voor de hele wereld. Die functie moeten we nadrukkelijk uitdragen en naar politiek en media de focus niet leggen op hoe groot we zijn en hoeveel meer we kunnen produceren.”

Stoom afblazen
Als landelijk bestuurder is Wout Limburg ook altijd aanwezig bij de vergaderingen in zijn regio. Door de aanwezige leden werd in september nog redelijk laconiek gedaan over de oplopende gasprijzen, in december echter was het vooral stoom afblazen. “Dan blijkt dat de diversiteit in afgesloten gascontracten de situatie er niet eenvoudiger op maakt. Natuurlijk kunnen we de overheid verwijten dat ze de gasvoorraad niet op orde hebben, te overhaast beslissingen hebben genomen over het Groningse gas en de gevolgen van leveringsplicht aan Duitsland slecht hebben beoordeeld. Onder onze leden hebben we echter bedrijven die een probleem hebben voor de korte termijn, terwijl anderen grote zorgen hebben voor de middellange en lange termijn. En dan zijn er ook nog bedrijven die juist geld verdienen door de keuzes die ze maken. Dat maakt belangenbehartiging niet eenvoudig. Maar we zitten er bovenop. Als bestuur hebben we een goede dialoog met Adri als voorzitter en met de energiespecialisten.”

Samenwerking
Terugkijkend op de afgelopen jaren noemt Wout Limburg het een goede ontwikkeling dat de glastuinbouw een zelfstandige organisatie is geworden. “Dat heeft gezorgd voor meer betrokkenheid van de glastuinders en gerichte onderzoeksprojecten. Maar we moeten ook reëel zijn. In het Westland is de glastuinbouw de dominante agrarische sector. Bij ons in de provincie worden we omringd door een groot aantal landbouwbedrijven. Voor de politiek zijn we een van de sectoren binnen het brede pakket land- en tuinbouw. We worden op gebied van plantgezondheid en nu met de hoge energieprijzen echter geconfronteerd met grote, specifieke problemen. Dus moeten we ons als organisatie nog beter laten zien en horen in Den Haag. Het uitgebreide netwerk van Adri en de samenwerking met LTO Nederland helpen daar zeker bij.”

In de rubriek ‘Bestuurder in beeld’ laten we met regelmaat een bestuurslid van Glastuinbouw Nederland aan het woord over zijn bestuursactiviteiten, zijn ondernemerschap en visie op de actualiteit.
(Tekst: Roger Abbenhuijs)

Wout Limburg

Glastuinbouw Nederland - © 2024