Etiketuitbreiding T34 Biocontrol voor glasgroente en bloemisterijgewassen

Op aanvraag van Glastuinbouw Nederland heeft het Ctgb de toelating van het biofungicide T34 biocontrol, op basis van de werkzame stof Trichoderma asperellum (strain T34), eind november 2019 uitgebreid met een groot aantal bedekte teelten.

Eind december van dat jaar is deze etiketuitbreiding ook gerealiseerd op de afgeleide toelating ASPERELLO T34 Biocontrol.

Door deze uitbreiding is het product nu ook inzetbaar in de bedekte teelt van kleinfruit, aardbei, bladgroenten, bonen met en zonder peul, vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil1, vruchtgroenten van cucurbitaceae met niet-eetbare schil2, koolgewassen, radijsachtigen, kruidenteelt, stengelgroenten, bloembol- en bloemknolgewassen, potplanten, snijbloemen, trekheesters, snijgroen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en veredelingsteelt en zaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen. Het schimmelbestrijdingsmiddel ASPERELLO T34 Biocontrol had sinds 2016 een toelating in vruchtgroenten van solanaceae ter bestrijding van wortelrot en in anjer ter bestrijding van fusarium.

Fonds Kleine Toepassingen
Deze etiketuitbreiding is mede tot stand gekomen door samenwerking tussen de toelatinghouder Biocontrol Technologies S.L., distributeur Biobest Group N.V. en de Coördinatoren Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland. De kosten voor de aanvraag en beoordeling van de NLKUG aanvraag zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen (door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, landbouwbedrijfsleven en Nefyto).

Deze ‘derdenuitbreiding’ is aangevraagd door Glastuinbouw Nederland. Er is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 en er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel wordt gebruikt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

1 ‘vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil’ wil zeggen: komkommer, augurk en courgette inclusief patisson.
2 ‘vruchtgroenten van cucurbitaceae met niet-eetbare schil’ wil zeggen pompoen-achtigen en meloen.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2020