EU-lobbyist Jesse Schevel opent Baltic Peat Producers’ Forum over belang gezond veensubstraat

Het Baltic Peat Producers’ Forum (BPPF) is een van de belangrijkste evenementen binnen de Europese veenindustrie. Aan het einde van het seizoen komen ieder jaar Baltische veenproducenten bijeen om de nieuwste trends, innovaties en (regionale) inzichten te bespreken. Op verzoek van Estland opende EU-lobbyist Jesse Schevel van Glastuinbouw Nederland dit jaar samen met de Estse minister Tiit Riisalo van Economische Zaken en IT het congres.

Het BPPF wordt sinds 2001 georganiseerd en trekt jaarlijks honderden internationale experts. Zo ook dit jaar in Tallinn, Estland, waar het brede belang van veen in de tuinbouwketen centraal stond.
Namens Glastuinbouw Nederland en onze Europese koepelorganisatie COPA-COGECA was Jesse Schevel gevraagd in te gaan op het belang van veen in de tuinbouw, geopolitieke trends en maatschappelijke duurzaamheidsdiscussies rondom groeimedia in Europa.

Blijvend veen nodig
Schevel: “Naar verwachting zal de vraag naar veen in Europa blijven groeien. Zo heeft de Russische invasie in Oekraïne het belang van Europese voedselsoevereiniteit pijnlijk duidelijk gemaakt. Om de bijdrage van de tuinbouw hieraan te verzilveren, hebben we ook in de toekomst veen nodig voor in onze substraatteelten. Veen vormt met meer dan 60% immers het belangrijkste bestandsdeel van onze groeimedia. Daarnaast zien we dat steeds meer monden moeten worden gevoed in het groeiende Afrika en Azië, dat ook meer veensubstraten zal vragen.”
We mogen ook niet vergeten dat het vergroenen van dorpen en steden voor een gezondere en koelere leefomgeving, zoals uiteengezet in de Europese Green Deal, meer substraatteelt impliceert. Ondanks lopend onderzoek om het veengebruik te reduceren. “We kunnen daarom niet genoeg benadrukken hoe de veenindustrie en tuinbouw samen bijdragen aan een gezonder en groener Europa: beide sectoren zijn nodig om dat te realiseren”, aldus Jesse Schevel.

Kwaliteit cruciaal voor gezonde teelten
Traditioneel trekt het BPPF vooral experts uit veenwinnende lidstaten als Estland, Letland, Litouwen, Finland, Zweden en Ierland. Een bijdrage vanuit de veenconsumerende sector was nieuw. Het publiek leerde dan ook over de noodzaak van gezonde, stabiele en voorspelbare substraten voor de tuinbouw, zodat telers ieder seizoen opnieuw efficiënt en goed hun gewassen kunnen telen, zonder zich te veel te moeten richten op het substraat. Dat vereist kwaliteitskeurmerken als RHP, die telers zekerheid geven dat het substraat vrij is van plantpathogenen en andere schadelijke organismes. “In welke mate onze telers voor een gezonde teelt dagelijks afhankelijk zijn van hun professionaliteit, vormde voor veel veenproducenten een eyeopener”, merkte de EU-lobbyist na zijn presentatie.

Het convenant
Grote interesse was er in het Balticum vooral voor het convenant van de Nederlandse sector over het verlagen van de milieu-impact van potgrond en substraten. Langzamerhand ziet men ook in deze veenproducerende landen de discussie over de milieu-impact van veenwinning opkomen, waar dit debat tot op heden met name in veenconsumerende lidstaten als Nederland, Duitsland en het VK speelde. Daarom pleitte Jesse Schevel voor de uitrol van het Nederlandse convenant op EU-niveau. “Met zo’n convenant zetten we gezamenlijk via RPP in op een lagere milieu-impact en een transparantere keten, waarmee we in de toekomst in Brussel mogelijk ad hoc discussies over veengebruik kunnen voorkomen en de beschikbaarheid over veen op de langere termijn kunnen behouden.” 

Intensievere samenwerking
Schevel: “De perceptie dat veenwinning bijdraagt aan biodiversiteitsverlies en klimaatverandering leidt ertoe dat beleid en vooral retailers steeds meer inzetten op veenvrije producten of producten met minder veen.” Dit geldt zeker voor de sierteelt, die zich grotendeels in de feel-good market bevindt en waar consumenten vaak hogere duurzaamheidseisen aan stelt. “Om onze producten in de schappen te houden, moeten we als keten bereid zijn te investeren in RPP-achtige systemen om de transparantie over onze productie te vergroten. Anders is de kans groot dat niet zozeer beleid, maar de onwetende retail beperkingen zal leggen op het gebruik van veen, zoals we nu in Engeland en Wales dreigen te zien. Dat raakt ons beiden en vraagt dus een nog sterkere samenwerking tussen veenproducerende en –consumerende lidstaten om dat te voorkomen.”
Tijdens het BPPF zijn daarom de eerste stappen gezet richting een intensievere samenwerking tussen Growing Media Europe (GME) en de International Peatland Society (IPS).

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2023