Fieldlab Go West: met succes samenwerken

Twee jaar geleden bond een zorgvuldig samengestelde groep publiek-private partijen de strijd aan met de uitbuiting van internationale medewerkers in het Westland. En met succes!

Twee jaar geleden bond een zorgvuldig samengestelde groep publiek-private partijen de strijd aan met de uitbuiting van internationale medewerkers in het Westland. Een unieke én vruchtbare samenwerking is gebleken. Het team beet zich vast in twee lokaties waarin de huisvesting miserabel was, bracht partijen bij elkaar, herplaatste arbeidsmigranten, bleef aandringen op verandering en zocht via uitzendingen van Pointer de publiciteit.

Door aan de bel te blijven trekken bracht het Fieldlab partijen in beweging en door haar unieke samenstelling realiseerde zij een vangnet voor arbeidsmigranten bij het sluiten van woonruimte op haar acties.

Deelnemers Fieldlab
In het Fieldlab Go West namen Openbaar Ministerie, de Arbeidsinspectie, Politie, FNV, ABU en Glastuinbouw Nederland deel. Het Fieldlab Go West is als Nederlands praktijk voorbeeld aangedragen voor de European Crime Prevention Award 2023. Lees meer achtergrond in dit artikel.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024