Glastuinbouw formeert crisisteam vanwege enorme impact hoge energieprijzen

Deze week worden er waarschijnlijk spijkers met koppen geslagen voor de samenstelling van een ‘Crisisteam Glastuinbouw’. Dat crisisteam gaat enerzijds de impact van de hoge energieprijzen voor bedrijven intensief volgen en anderzijds monitoren op welke manier acties mogelijk zijn.

Een energiecrisis is een feit. Als gevolg van de zeer hoge gas- en elektriciteitsprijs en de eveneens stijgende olieprijs komen bedrijven in diverse sectoren in de knel. Waaronder met name ook de glastuinbouw. Dat is de aanleiding voor de samenstelling van een crisisberaad, vergelijkbaar met de aanpak van de coronacrisis in maart 2020. Naast organisaties in de glastuinbouw worden wellicht ook partijen met expertise op gebied van energie, teelttechniek en financiën bij het overleg betrokken.

Hulp nodig
De aandacht in de politiek en de media voor met name de impact van de huidige situatie op de glastuinbouw is groeiende. “We hebben er bijna een dagtaak aan om regionale, landelijke en ook internationale media te koppelen aan glastuinbouwondernemers en aan voorzitter Adri Bom-Lemstra”, zegt woordvoerder Jakoline van Straalen, namens Glastuinbouw Nederland.
Maandagavond 4 oktober was Adri Bom-Lemstra te zien en te horen bij Hart van Nederland op SBS6. Daarin gaf ze aan dat ze vreest dat er deze winter bedrijven gaan omvallen. Die zorg deelt ze nadrukkelijk met zowel de media als de politici die ze spreekt. “Wat kan de overheid eraan doen, wat kunnen banken eraan doen? Wij gaan zelf kijken hoe we nog minder energie kunnen gebruiken in onze teelten. Maar we hebben wel hulp nodig.”

Overstap elektriciteit
Landbouwminister Carola Schouten zei in diezelfde uitzending dat de gasprijs voor iedereen heel hoog is en ze niet een uitzondering kan maken voor tuinders. “We moeten zorgen dat de overstap naar elektriciteit loont. En dat zijn we nu aan het stimuleren.”
Daarmee doelt ze op de €125 miljoen die in de rijksbegroting is opzij gezet om de verhoogde ODE-tarieven terug te draaien, specifiek voor onevenredig hard getroffen sectoren als de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland liet in een eerdere reactie al weten daar blij mee te zijn, maar wel kritisch mee te willen kijken naar hoe dit wordt uitgevoerd. Alexander Formsma, beleidsspecialist Energie en Klimaat van Glastuinbouw Nederland, voegt daar wel aan toe dat een eventuele oplossing van het ODE-dossier geen verlichting geeft voor de nijpende situatie van dit moment. "Dat biedt mogelijkheden voor de langere termijn, maar met het crisisteam moeten we werken aan oplossingen voor de zeer korte termijn."

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024