Glastuinbouw Nederland volop in overleg met overheid over energieprijzen en mogelijk gastekort

Glastuinbouw Nederland ontvangt veel vragen van bezorgde leden over de huidige energieprijzen. Ook het mogelijke gastekort zorgt voor onrust in de glastuinbouw. Diverse gesprekken met de overheid moeten komende weken voor meer duidelijkheid zorgen. De toekomst van de glastuinbouw staat met de huidige situatie immers op het spel.

Vanaf het moment dat de situatie van de hoge energieprijzen zich aandiende, heeft Glastuinbouw Nederland veel contact met de partners binnen het bredere netwerk van Greenports Nederland (Crisisteam Glastuinbouw) over de te volgens strategie. Sinds oktober zitten de samenwerkende partijen, inclusief  Rabobank en AgroEnergy, met de overheid aan tafel over de snel stijgende hoge energieprijzen.

Complexe situatie
Om een goed beeld te krijgen van de problematiek onder de telers werd in het najaar een enquête gehouden, waaraan vijfhonderd leden hebben deelgenomen. De antwoorden gaven een goed beeld van de situatie, maar inmiddels zijn de prijzen nog verder gestegen. “De futures van 2022 en 2023 zijn beslist zorgwekkend te noemen. Op termijn lopen alle gascontracten een keer af en krijgen alle ondernemers met deze prijzen te maken. Het is een complexe situatie met veel betrokken marktpartijen. Dat maakt het lastig om met de overheid tot concrete afspraken en maatregelen te komen, maar daar zetten we wel nadrukkelijk op in”, zo verzekert voorzitter Adri Bom-Lemstra.
Sinds de stijging van de gasprijzen is er regelmatig overleg met de ministeries van LNV en EZK over de vraag waar maatregelen kunnen worden getroffen. “Concrete vraag is wat er nodig en mogelijk is om de situatie voor ondernemers in de glastuinbouw te verbeteren, want met deze prijzen komt de toekomst van de sector in gevaar. Belangrijk is dat de goede partijen met elkaar praten. Ook met VNO-NCW is gesproken over de ontstane situatie. Duidelijk is dat de impact van de hoge energieprijzen primair speelt voor ondernemers in de glastuinbouw. Het is nuttig dat VNO-NCW ons ondersteunt in de gesprekken met EZK.”

Zekerheid gaslevering
Helaas is een mogelijk gastekort ook een scenario waar ondernemers in de glastuinbouw serieus rekening mee moeten houden. De overheid kan de gaslevering niet langer garanderen. De gasvoorraden zijn voor ongeveer 42% gevuld, zo geven specialisten aan. Dat kan met een serie koude weken tot problemen leiden. Het ministerie van EZK erkent de situatie van de glastuinbouw en gaat actief het gesprek aan.
Ondertussen werkt de overheid aan een plan over zekerheid van gaslevering. “Op 23 december zitten we in ieder geval met elkaar aan tafel om de gasleveringszekerheid te bespreken. Wij zijn erg benieuwd naar hoe de overheid deze plannen gaat maken en wat het proces gaat zijn. Wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar het heropenen van Groningen? Banken en verzekeraars hebben aangeboden om ons te ondersteunen in de lobby richting overheid. Als er meer duidelijkheid is zullen we dat zo spoedig mogelijk met onze leden delen”, zegt Adri Bom-Lemstra.

Consequenties energietransitie
Huiswerk voor het energieteam van Glastuinbouw Nederland is om de gevolgen voor de telers nog beter in kaart te brengen en te onderbouwen, inclusief de mogelijke consequenties voor de energietransitie. Medewerkers van de ministerie van LNV en EZK hebben eveneens de opdracht gekregen om te zoeken naar mogelijke oplossingen. Ondertussen nodigt Adri Bom-Lemstra de leden van Glastuinbouw Nederland uit om hun signalen en zorgen met haar en de energiespecialisten te delen. “Alle input is welkom om de sector door deze situatie te helpen.”
De signalen dat EZK de correctiebedragen in de SDE voor warmte niet wil verfijnen, vragen ook om een reactie. Er is al een voorbeeld bekend van een teler met biomassa die zijn installatie de eerste drie kwartalen van het nieuwe jaar uitzet. “Hij heeft zijn stroomposities verkocht en gaat met de WKK draaien. Stroom levert voldoende op om de WKK-kosten – de dagprijs voor gas - te dekken. Dit is uiteraard niet de weg naar verduurzaming. Onze insteek is dat voorlopers niet de dupe mogen worden van deze energieprijzen en een verkeerde SDE-systematiek”, stelt de voorzitter.

Webinar energieprijzen
Informatieoverdracht is in deze tijden van groot belang. Daarom wordt gewerkt aan een aparte pagina over de energieprijzen en –actualiteit op de website van Glastuinbouw Nederland. Daar is binnenkort alle relevante informatie te vinden, inclusief linkjes naar nuttige partijen in de sector. Begin januari – definitieve datum volgt zeer spoedig – staat een uitgebreid webinar gepland, waarin de laatste ontwikkelingen op gebied van hoge energieprijzen, mogelijk gastekort en SDE aan bod komen. Meer informatie volgt binnenkort op onze website.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2022