Grote etiketuitbreiding van Batavia in bladgewassen onder glas

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten het gebruiksgebied van het middel Batavia, op basis van de werkzame stof spirotetramat, in een aantal bladgewassenteelten onder glas uit te breiden.

“Effectieve middelen tegen bladluis zijn heel schaars in de teelt van bladgewassen onder glas. Dat Batavia nu ook in mijn teelten van andijvie en paksoi inzetbaar is, is ontzettend goed nieuws. Het ontwikkelen van een gewasbeschermingsmiddel voor een kleine teelt vergt veel tijd en geld. Wij zijn zeer tevreden over het feit dat toelatinghouder Bayer, onze Coördinator Effectief Maatregelenpakket van Glastuinbouw Nederland, het Fonds Kleine Toepassingen en het Ctgb hier inspanningen voor hebben willen doen.” Aldus Marco de Weerdt, namens de Commissie Bladgewassen van Glastuinbouw Nederland.

Bladgewassen
De etiketuitbreiding van het insectenbestrijdingsmiddel Batavia betreft de bedekte teelt van andijvie, aromatische kruidgewassen, baby leaves, Chinese kool (inclusief paksoi), kiemgroenten, lamsoor, rucola, veldsla en de bedekte veredeling en zaadteelt.

Deze etiketuitbreiding is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen de toelatinghouder Bayer Crop Science en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland. De kosten voor het ontwikkelen van residustudies en voor de aanvraag en beoordeling zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen. Het Fonds Kleine Toepassingen wordt door de overheid (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)), het landbouwbedrijfsleven en Nefyto gefinancierd.

Toepassing
De etiketuitbreiding is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er zijn voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoeken uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbehandeling uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in de toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over deze etiketuitbreiding contact op met Jeannette Vriend, Coördinator Effectief Maatregelenpakket van Glastuinbouw Nederland, mobiel 06 307 320 68, e-mail jvriend@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2021