Help mee om het geluid van tuinders in Den Haag te versterken

De glastuinbouw is evenals andere agrarische sectoren van grote betekenis voor de Nederlandse economie. Onze sector is zeer afhankelijk van een onbelemmerde export. Om voldoende markttoegang te houden in het buitenland en om onnodige fytosanitaire barrières en importheffingen te voorkomen pleit LTO Glaskracht Nederland voor een aparte minister voor Voedsel en Landschap zodat die de volledige verantwoordelijkheid heeft op dit dossier.

Om dit extra onder de aandacht te brengen, roep ik u op om de komst van een minister van Voedsel en Landschap aan te bevelen in Den Haag. Doe mee met onze actie!

Aanbevelingsbrief
Om op weg te helpen, is een aanbevelingsbrief geschreven. Die mag u ondertekenen en retour sturen naar boerenverstand@spam-protectlto.nl. Uiteraard staat het vrij om zelf een motivatiebrief te schrijven. Waarom vindt u dat er een minister van Voedsel en Landschap moet komen of wat moet een dergelijke minister voor u en de sector gaan doen? Aan welke eisen moet zo’n minister voldoen?

Sjaak van der Tak

Glastuinbouw Nederland - © 2020