In ‘Belevingskas’ op Floriade Expo worden alle zintuigen geprikkeld

Met je ouders of grootouders het terras of balkon opfleuren met perkplanten, of met je kinderen genieten van een bakje zoete aardbeien. Van je werkplek thuis of op kantoor een groen, aangenaam microklimaat maken en kiezen voor papier op basis van reststromen uit de sierteelt. Het zijn slechts enkele hoofdstukken uit het verhaal dat de glastuinbouw het komende half jaar gaat vertellen op Floriade Expo 2022 in Almere.

The Green House, met een oppervlakte van 1 ha, is het centrale podium van de glastuinbouw op de Floriade. In de Hightech Greenhouse en het Technology Innovation Centre ligt de nadruk op de innovatiekracht van de glastuinbouw. In een derde onderdeel van de opvallend hoge kas staat alles in het teken van beleving, van inspireren en van het prikkelen van zintuigen. “Het verhaal van de Nederlandse glastuinbouw gaat veel verder dan techniek en innovaties”, benadrukt Dewi Hartkamp, programmamanager SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland). “Met een rijke schakering aan bloemen, planten en groenten levert de tuinbouw een belangrijke bijdrage aan een duurzame, gezonde en gelukkige samenleving.”

Green Love Gezondheidsreis
In het kader van Wereldgezondheidsdag van de VN op donderdag 7 april, benadrukt Jakoline van Straalen, specialist Communicatie bij Glastuinbouw Nederland, dat met name gezondheid extra aandacht vraagt. “Overgewicht en andere welvaartsziekten zijn een toenemend probleem, zeker ook in Nederland. Cijfers leren dat consumenten nergens in Europa zo weinig groente en fruit eten als in ons land. Op de Floriade gaan we de bezoekers niet vermanend toespreken, maar laten we op een originele manier zien dat gezond eten en gezond leven leuk en gemakkelijk is. Onder de noemer Green Love koppelen we de bijdrage van de glastuinbouwsector aan een eigen gezondheidsreis van de bezoekers.”
Een reis in het teken van gezonde gewoontes, waaronder ontspanning en positiviteit, sociale verbinding, gezond, duurzaam eten en beweging in het groen. “Ofwel een introductie in Greenhabit”, verduidelijkt Dewi. “De tocht bestaat uit vijf etappes, waar de deelnemers niet alleen informatie kunnen verzamelen, maar zelf ook daadwerkelijk in actie moeten komen.” 

Van belevenis naar betekenis
In de belevingskas kan het Floriadepubliek die Green Love gezondheidsreis afleggen. Het onderwerp beperkt zich dus niet alleen tot de groenten uit de kas, maar strekt zich ook uit naar de bloemen en planten. “Een groene omgeving, vrolijke bloemen, planten in huis, op kantoor, in scholen en ziekenhuizen hebben aantoonbaar een positief effect op het welzijn van mensen. Ook dat is een belangrijk onderdeel van het verhaal”, vult Dewi aan.
De gezondheidsreis gaat verder dan een mooie belevenis. Het brengt in kleine stapjes alle aspecten van gezondheid dichtbij de bezoeker. “Natuurlijk laten we zien welke rol de glastuinbouw kan spelen als onderdeel van die reis, maar vervolgens ligt de focus op de activatie of het stimuleren van de reiziger zelf. Wat betekent dit voor jou? Wat kun je zelf doen voor een gezond, gelukkig en duurzaam leven?”

Inspirerende verhalen
Initiatiefnemers Glastuinbouw Nederland, SIGN en GroentenFruit Huis hebben veel aandacht besteed aan de communicatie in de Belevingskas. “Het publiek moet de boodschap oppakken vanuit zijn of haar eigen belevingswereld”, zo kijkt Jakoline vooruit. “Er is gekozen voor doen en ervaren, in plaats van puur informatie overdragen. Een tintje van Nemo Science Museum in Amsterdam. Bezoekers inspireren, zodat de ervaring betekenis krijgt en mee naar huis gaat. Dat is het doel.”
Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de ondernemers in de glastuinbouw. Niet alleen zullen er regelmatig telers aanwezig zijn in The Green House, het zijn de ondernemers die de hoofdrol spelen in de filmpjes die in de Belevingskas worden getoond. Daarin wordt de verbinding gelegd tussen teler en consument. De teler van de viooltjes voor oma, van de aardbeien voor de kinderen, van de kamerplanten op kantoor en van de bloemen waarvan het restproduct wordt gebruikt voor papier en bouwmateriaal.
De glastuinbouw heeft veel inspirerende verhalen te vertellen. Floriade Expo is daar de komende zes maanden een prachtig podium voor.

Roger Abbenhuijs

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024