Informatie en uitleg over Energiebesparingsplicht Glastuinbouw

In Nederland is er de energiebesparingsplicht die bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar. Geldt de energiebesparingsplicht? Dan moet ook eens in de vier jaar gerapporteerd worden over de uitgevoerde maatregelen. Dit is de informatieplicht energiebesparing. Deze plichten worden in 2023 aangepast.

Deze aanpassingen houden onder andere in dat:

 • De plichten in 2023 ook van toepassing zijn voor glastuinbouwbedrijven;
 • De plichten in 2023 ook van toepassing zijn voor bedrijven die deelnemen aan de Europese broeikasgasemissiehandel (EU ETS); en
 • Dat er voor energie-intensieve bedrijven* een onderzoeksplicht energiebesparing geldt.

*Met energie-intensieve bedrijven bedoelen we voor deze bijeenkomst bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas;

In deze bijeenkomst licht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de voorgenomen wetswijzigingen voor de energiebesparingsplicht toe. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en adviesbureau AAB nemen vervolgens het stokje over en informeren deelnemers over de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijst (EML) voor

Wanneer

 • 12 april 2023 - Zwolle
 • 18 april 2023 - Den Bosch
 • 25 april 2023 - Naaldwijk
 • 11 mei 2023 - Online webinarde glastuinbouwbedrijven en over de informatieplicht en onderzoeksplicht.

Programma fysieke bijeenkomsten

 • 14:30 Inloop
 • 15:00 Start programma deel 1: Korte introductie energiebesparingsplicht en presentatie EML
 • 16:00 Pauze
 • 16:30 Start programma deel 2: Verdieping informatie- en onderzoeksplicht
 • 17:30 Einde presentatie en gelegenheid om na te praten
 • 18:00 Einde bijeenkomst

Het webinar op 11 mei start om 14.30.

Tijdens deze bijeenkomst is er genoeg ruimte om vragen te stellen en te netwerken. Bij het webinar is beperkt mogelijkheid om vragen te stellen.
Aanmelden kan via deze link.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024