Internationale belangstelling voor innoverende glastuinbouw in crisistijd

Prikkelen en inspireren, juist ten tijde van de energiecrisis. Dat was het doel van het internationale bezoek van Europese land- en tuinbouworganisaties aan Nederland op uitnodiging van Glastuinbouw Nederland en de Vereniging Bloemenveilingen in Nederland (VBN).

In drie dagen bezocht de werkgroep Bloemen en Planten van onze Europese koepelorganisaties COPA-COGECA diverse sierteeltbedrijven, de bloemenveiling en de Floriade. Ieder jaar legt de werkgroep een bezoek aan een andere EU-lidstaat af om over belangrijke Europese dossiers te spreken, de sierteeltlobby af te stemmen en de transnationale samenwerking te versterken. 

Blik in de keuken
Na een rondleiding op de veiling van Royal FloraHolland in Naaldwijk kregen de Europese gasten een presentatie over deelname aan het Floriculture Sustainable Initiative (FSI). Leden van FSI zetten samen in op een transparante sierteeltketen die met verantwoorde productie en handel een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Naast een bezoek aan Koppert Biological Systems werden vier leden van Glastuinbouw Nederland en RFH bezocht: Kwekerij Zuidbaak, Ter Laak Orchids, LKP Plants en Kwekerij Koningshof. Elk van deze ondernemers heeft op uiteenlopende wijze geïnvesteerd in duurzame innovaties. Energie-efficiëntie, weerbare teelten, precisietechnologie en circulair watergebruik stonden tijdens de bedrijfsbezoeken centraal. Daarnaast werd er gesproken over innovatieve afzetcoöperaties, een aloude Hollandse traditie die in het buitenland minder vanzelfsprekend is.

Druk van Europees beleid neemt toe
De energiecrisis drukt een grote stempel op de toekomst van de Europese tuinbouw. Waar veel andere EU-lidstaten, zoals Duitsland, Zweden en België, met het Europese steunkader maatregelen treffen om de hoge energieprijzen voor telers te compenseren, doet het Nederlandse kabinet dat nog niet. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie doordat de kostprijzen van Nederlandse telers hoger zijn dan die in andere EU-lidstaten. Afgesproken is om met COPA-COGECA in Brussel het primaire belang van de land- en tuinbouw te blijven benadrukken. En daarmee het kritieke belang van toegang tot gas als overgangsbrandstof in de energietransitie. Ook wordt er intensiever samengewerkt op dossiers rondom gewasbescherming. Het recente wetsvoorstel gericht op halvering van het chemisch gewasbeschermingsmiddelengebruik (SUR) is voor de (glas)tuinbouw onwerkbaar. Krachten worden gebundeld om dit ingrijpende wetsvoorstel werk- en haalbaar voor de Europese tuinbouw te maken. Glastuinbouw Nederland en VBN blijven zich in Brussel samen inzetten voor Europese glastuinbouwdossiers.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024