Inzet artemisia bankerplanten in de strijd tegen bladluis

Het afgelopen jaar voerde Servaplant een onderzoek uit om te kijken naar de inzet van de artemisia bankerplant in de biologische bestrijding van bladluis. Claudia Külling van Servaplant is de bedenker van Predat, het bankerplantsysteem van artemisia vulgaris met de artemisia bladluis.

Deze bladluis komt alleen voor op artemisia en is daarom voor geen ander gewas schadelijk. Het onderzoek is, in samenspraak met LTO Glaskracht Nederland, gedaan op drie praktijkbedrijven. In een buitenteelt van zomerbloemen en gerbera en paprika onder glas.

Zomerbloemen en gerbera
Bij de zomerbloemen bleek dat zich in de artemisiastroken veel lieveheersbeestjes en sluipwespen ontwikkelden. Op de bladluisgevoelige gewassen prunus en viburnum is geen schadelijke bladluis geconstateerd. Dit was in voorgaande jaren wel altijd het geval. Op het gerberabedrijf zijn in het proefjaar in de kas geen noemenswaardige aantallen schadelijke bladluis geconstateerd en ook niet in de vakken waar de artemisia stond. Op de artemisia zijn wel regelmatig galmuglarven geconstateerd.

Paprikabedrijf
Op het paprikabedrijf was de aanplant van de artemisia door omstandigheden vertraagd. De bladluis op de artemisia was te snel weggegeten door de inzet van veel galmug. De inzet van artemisia bankerplanten lijkt perspectiefvol. Met name in buitenculturen - maar ook in de kas als aanvulling in het sterk doorgevoerde geïntegreerde gewasbeschermingsprogramma. Onderzoek en praktijkervaring is noodzakelijk om dit systeem succesvol te implementeren. 

Het onderzoek treft u onder 'Downloads'.

Glastuinbouw Nederland - © 2023