Is tuinbouw onderdeel van vaccinatiestrategie overheid?

Bij de beleidsspecialisten Arbeid van Glastuinbouw Nederland zijn vragen binnengekomen over de positie van de tuinbouw binnen de vaccinatiestrategie van de overheid. Daarnaast worden er vragen gesteld over de vaccinatie van internationale medewerkers.

Leden willen weten of er in het kader van de vaccinatiestrategie voorrang is voor de vitale sectoren en daarmee voor een deel van de werknemers die in de glastuinbouwsector werken. Dit onderwerp is op 6 januari door Gastuinbouw Nederland ingebracht in het overleg van de Taskforce Arbeid van LTO Nederland. Besloten is dat er bij het ministerie van VWS navraag wordt gedaan. Zodra het antwoord bekend is wordt hier op teruggekomen.

RNI-register
Een ander onderwerp, dat via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw aan de orde kwam, is de vraag of de internationale werknemers die in de glastuinbouwsector werken óók voor vaccinatie worden opgeroepen. De vraag is of dit wordt gekoppeld aan het RNI-register. Ook deze vraag wordt uitgezocht, terugkoppeling volgt zo spoedig mogelijk.

Klik hier voor de meest actuele informatie van Stigas over vaccinatie.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2021