Kamerleden stellen vragen aan kabinet over gevolgen hoge energieprijzen

De CDA-kamerleden Henri Bontenbal en Derk Boswijk hebben vragen over de gevolgen van de hoge energieprijzen voor de glastuinbouw gesteld aan de ministers Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Jetten voor Klimaat en Energie.

‘De glastuinbouw heeft het zwaar op dit moment door de hoge gasprijzen. Ook glastuinders die hebben geïnvesteerd in aardwarmte worden hard geraakt’, zo luidt hun onderbouwing.
Beide Kamerleden willen van de betrokken ministers weten of ze ervan op de hoogte zijn dat ook gezonde en op gebied van duurzaamheid vooruitstrevende bedrijven in de problemen komen.

Aspecten uit brandbrief
Ook andere aspecten uit de brandbrief, die vorige week namens het glastuinbouwcluster aan de genoemde ministers is overhandigd, worden door Bontenbal en Boswijk genoemd. Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat glastuinbouwondernemers prijsverhogingen niet kunnen doorberekenen aan hun afnemers, de SDE-subsidies, het mogelijk gedwongen stopzetten van duurzame energieprojecten, de in het coalitieakkoord genoemde randvoorwaarden voor verduurzaming van de glastuinbouw en het oplossen van liquiditeitsproblemen voor ondernemers.
De CDA-kamerleden vragen de ministers bovendien om de Kamer op korte termijn te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de glastuinbouw.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2022