#KasPolitics: BBB-kandidaat-minister voor Buitenlandse Handel Jean Rummenie in de kas

Rondom de kabinetsformatie heeft Glastuinbouw Nederland intensief contact met politici en ambtenaren. Dat doen we door één-op-één gesprekken, bijeenkomsten en door (kandidaat-)bewindslieden, Kamerleden en ambtenaren uit te nodigen een kijkje te komen nemen op glastuinbouwbedrijven en van ondernemers zelf te horen waarom de sector van belang is voor Nederland. Zo liet ook BBB-kandidaat-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Jean Rummenie zich afgelopen vrijdag 8 december informeren over het reilen en zeilen binnen de sector.

Tussen de gerbera’s in De Lier sprak Rummenie met Ronald van Veen (EveryD Flowers) en Mark Zwinkels (Colours of Nature) over de laatste ontwikkelingen in de glastuinbouw. De oud-landbouwraad kent de Nederlandse sierteeltsector goed, maar wilde eigenhandig ervaren hoe het arbeids-, energie- en gewasbeschermingsbeleid door telers wordt beleefd.

Transitie sierteelt verantwoord versnellen
In de Versnellersgroep Sierteelt werken Van Veen en Zwinkels aan snellere verduurzaming van de gerberateelt. Het alsmaar krimpende middelenpakket vraagt om een nieuwe teeltaanpak waarbij IPM centraal staat. Daarom wisselen de ‘versnellers’ ervaringen uit hoe verantwoord het middelengebruik kan worden verminderd. Nultolerantie vormt daarbij de grootste uitdaging, net als het uitblijven van groene alternatieven. Daarnaast zetten ook de fiscale maatregelen aan tot verdere energie-efficiëntie en de overstap naar duurzame energie. Ook bij energie blijkt dat de toegang tot alternatieven allesbepalend is in de transitie. Rummenie vertrok met de boodschap om zowel qua gewasbescherming als qua energie in te zetten op de versnelde beschikbaarheid van groene alternatieven. 

Belang van handel
De kandidaat-minister voor Buitenlandse Handel was zeer geïnteresseerd in het internationale aspect van de sector. Een kritieke telersmassa als ‘proeftuin’ is nodig om het innovatieve karakter van de tuinbouwketen in Nederland te behouden. Alleen dan kan Nederland zijn leidende positie behouden. Colours of Nature vormt daarin een mooi voorbeeld hoe telers coöperatief het voortouw nemen om retailers internationaal optimaal en zo efficiënt mogelijk te bedienden. Door logistieke perfectie bereiken onze bloemen en planten sneller de consument, wat ten goede komst van de levensduur van het boeket. Niet alleen met haar gewassen maar ook met haar technologieën en diensten wil de tuinbouwketen zo werken aan een groenere en gelukkigere wereld.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024